Toenemende depressie eerste teken dementie

Depressie bij ouderen die langzaam toeneemt in ernst is vaker gerelateerd aan dementie dan andere typen van depressie. Dit concluderen Nederlandse onderzoekers in The Lancet Psychiatry.

Saira Mirza e.a. gebruikten de data van de Rotterdam-studie, een cohortstudie waarbij verschillende ziektebeelden in kaart zijn gebracht. Zij verzamelden gegevens van ruim 3300 volwassenen ouder dan 55 jaar bij wie tussen 1993 en 2004 op enig moment een depressie aanwezig was, maar die niet dementerend waren. Gebruikmakend van gevalideerde depressieschalen, maakten de auteurs onderscheid tussen vijf verschillende vormen van depressie: lichte, afnemende, terugkerende, toenemende of ernstige symptomen. Vervolgens bekeken de onderzoekers of de deelnemers tussen 2004 en 2014 gediagnosticeerd waren met dementie.

Van de 3325 deelnemers ontwikkelden 434 mensen dementie van wie 348 mensen de ziekte van Alzheimer. Van de ouderen met een lichte depressie kreeg 9 procent dementie. De onderzoekers gebruikten deze groep om de andere groepen mee te vergelijken. Alleen de groep met een depressie die toenam in ernst bleek meer kans te hebben op het krijgen van dementie (22% in deze groep). Deelnemers met terugkerende episodes hadden geen significant verhoogd risico.

Volgens de auteurs toont hun onderzoek aan dat een langzaam toenemende depressie bij ouderen het eerste teken van dementie kan zijn. Commentator Simone Reppermund denkt dat er mogelijk een overeenkomstige oorzaak aan beide ziektebeelden ten grondslag ligt, zoals vasculaire risicofactoren. Verder stelt ze dat fysieke activiteit en de sociale situatie eveneens belangrijke componenten zijn bij beide ziektebeelden en dat onderscheid tussen vroeg of laat ontstane depressie belangrijk is om de relatie tussen depressie en dementie nader te onderzoeken.

Bron: May de Wild – Medischcontact.nl

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top