skip to Main Content
Soepele Overgang Huishoudelijke Hulp Bij WLZ Zorg Thuis.

Soepele overgang huishoudelijke hulp bij WLZ zorg thuis.

Misschien heb je ook wel een brief van je gemeente onder ogen gekregen, waaruit beek dat de huishoudelijke hulp voor je dierbare niet langer onder de WMO valt, maar zou overgaan naar de WLZ. Ik schrok even en dacht: daar gaan we weer! De hele aanvraag procedure voor huishoudelijke hulp moet weer opnieuw. Maar gelukkig, het valt allemaal mee.

De overgang van huishoudlijke hulp van de Wmo naar de Wlz bij cliënten met een indicatie voor Wlz-zorg thuis, is namelijk soepel verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie door de VNG, het ministerie van VWS, de zorgkantoren, het CIZ en de brancheorganisaties ActiZ en BTN.

De voorbereidingstijd was kort, maar zorgkantoren en aanbieders zijn erin geslaagd de huishoudelijke hulp tijdig en passend voor de betrokken Wlz-cliënten te regelen.

Nadere afspraken
Over één specifieke situatie waren nog geen heldere afspraken gemaakt tussen de VNG en de zorgkantoren. Dit betreft Wmo-cliënten van wie de (samenwonende) partner een Wlz-indicatie heeft. Om te voorkomen dat cliënten tijdelijk geen huishoudelijke hulp krijgen, zijn hierover inmiddels ook afspraken gemaakt.

Meer informatie
In onderstaande notitie vind je meer informatie over de afspraken tussen de VNG en de zorgkantoren

Download: Intrekken Wmo-indicatie vanwege Wlz-indicatie: altijd warme overdracht.pdf

Aanvulling WMO-Wijzer
Naast combinatie huishoudens is er nog een situatie waar het af en toe mis gaat en dat betreft clienten met een lage zzp.  Deze clienten zijn clienten met een zogehete “latente wlz indicatie”.  Zij hebben een wlz indicatie maar deze wordt pas verzliverd als ze naar een instelling verhuizen.  In de thuissituatie vallen ze onder de Wmo en de huishoudelijke hulp valt zolang ook onder de Wmo.

Bron Vng.nl

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en mantelzorger.

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en mantelzorger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X