PGB-geld wordt vaak onterecht op naam van kind gezet

gelezen2Op Nationale Zorggids las ik dat kinderen  regelmatig te maken krijgen met de pgb-schulden van hun ouders. Dit is gebleken uit een onderzoek van De Monitor. Ouders of zorginstellingen laten het pgb-geld vaak onterecht op naam van het kind zetten. Soms gaat het om een schuld van tienduizenden euro’s, verkregen doordat een ouder na de aanvraag het persoonsgebonden budget (pgb) niet kon verantwoorden.

Zorgverzekeraars en instanties reageren afwisselend op de vraag hoe minderjarige kinderen die zonder dat ze van het pgb op de hoogte zijn, verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schuld. Dat melden Skipr en De Monitor.
Zodra een een kind achttien jaar is, wordt deze geconfronteerd met de schulden. Het kind is hoofdelijk aansprakelijk, dus de schuldeisers komen het geld bij hem terugvorderen. Bovendien wordt er juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige of meerderjarige budgethouders. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevestigt dat, maar laat tegelijkertijd weten het hier niet me eens te zijn. Kinderen kunnen wel in beroep gaan bij de rechter om zo de schuld bij de ouder neer te leggen, maar een woordvoerder van Zilveren Kruis laat weten dat een rechter ertoe kan besluiten dat het kind rechthebbende is, en dus ongelijk krijgt. Zorgverzekeraar CZ echter stelt de ouders verantwoordelijk.

In een zaak bekend bij de Monitor heeft een moeder in twee jaar tijd 130.000 euro aan pgb gekregen, die ze niet kon verantwoorden. De schulden staan op naam van haar twee zoons. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis probeert dat geld nu terug te vorderen bij de zoons. De moeder maakte haar kinderen bewust ziek, maar besteedde het geld niet aan haar zoons. Bij haar is inmiddels Münchausen by proxy vastgesteld.

Bron: Redactie Nationale Zorggids

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

  1. Helaas heeft het onderzoek dat Monitor voor de uitzending heeft gebruikt tot gevolg dat wel méér ouders van ernstige zieke of meervoudig complex gehandicapte kinderen wantrouwend worden aangekeken. ‘Misschien zijn er wel méér moeders met Münchhausen by proxy’. Er zijn zelfs anonieme meldingen bij ‘Veilig Thuis’ (meldpunt kindermishandeling) binnengekomen wardoor sommige gezinnen ineens geconfronteerd worden met en hoop rompslomp.
    En gelukkig is frauderen op die manier sinds de invoering van het trekkingsrecht onmogelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top