Omdenken met hulp van Berthold: Zorgen voor je ouders

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar wat als alles lukt’ en ‘Huh?!

Hoe werkt het?
De eerste stap is van een probleem een feit maken. De stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Daarna kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit.

Omdenken is een denktechniek, die bestaat uit twee stappen:

Deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.
Construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.
Mantelzorger kan de was doen.

Ik ben inmiddels absolute fan van Omdenken, zeker als het gaat om mantelzorgen voor mijn vader. Sterker nog, ik pas de strategieën van Berthold vaak toe, als ik tegen een probleem aanloop.

In deze video geeft Berthold Gunster bijvoorbeeld antwoord op de vraag: hoe kan ik het beste omgaan met mijn kwakkelende bejaarde ouders die meer hulp niet accepteren? Kwakkelende bejaarde ouders vervang ik dan natuurlijk voor: vader met dementie.. Berthold kiest hier de omdenkstrategie van het respecteren.  Ik denk dat deze strategie heel waardevol is als je zorgt voor een dierbare..

bron: Omdenken.nl

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top