skip to Main Content
Minister Wil Met Gemeenten En Mantelzorgers In Gesprek

Minister wil met gemeenten en mantelzorgers in gesprek

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met gemeenten, cliënten, mantelzorgers en belangenvereniging Mezzo gaan bekijken op welke manier respijtzorg beter onder de aandacht van mantelzorgers kan worden gebracht.

Halvering aantal mantelzorgers per cliënt

De Jonge zegt de dialoog aan te willen gaan met de betrokken partijen in een beantwoording op Kamervragen door Leonie Sazias (50Plus) en Vera Bergkamp (D66). Zij stelden de minister vragen naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin werd geconcludeerd dat het aantal potentiële mantelzorgers per mantelzorgcliënt tot 2040 naar verwachting zal halveren.

Plan van aanpak in juni

De Jonge erkent dat er in de toekomst een groter beroep zal worden gedaan op mantelzorgers en dat er gewerkt moet worden aan een betere ondersteuning vanuit gemeenten. Zo hecht hij onder meer belang aan er meer bewustzijn komt onder mantelzorgers over het feit dat ze mantelzorg leveren zodat zij sneller om hulp vragen. ‘Veel mantelzorgers realiseren zich dit pas (te) laat en raken (daardoor) overbelast’, aldus de minister. Hij verwacht in juni een plan van aanpak te presenteren om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren.

Aandacht voor en aanbod van respijtzorg verbeteren

Onderdeel van dat plan is ook dat respijtzorg, waarbij de mantelzorg een poosje wordt overgenomen ter ontlasting van de mantelzorger, beter onder de aandacht wordt gebracht en het aanbod wordt verbeterd. De Jonge laat weten dat hij welwillend tegenover het verzoek van Bergkamp en Sazias staat om ook met gemeenten, Mezzo, cliënten en mantelzorgers te kijken naar manieren om regelingen rond respijtzorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

Bron: Binnenlands Bestuur

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X