Meer dan de helft van de mantelzorgers heeft financiële problemen

handenLMantelzorgers maken gedwongen vaak veel extra kosten , bijvoorbeeld voor vervoer of voor de eigen bijdrage.
Meer dan de helft van de mantelzorgers heeft financiële problemen. Dat blijkt uit een enquête van Mezzo.

Bij een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel zegt 55 procent van de respondenten dat ze financieel krap komen te zitten. Vaak zijn de hogere financiële gevolgen van de veranderingen in de zorg voor mantelzorgers niet duidelijk. Maar ook hebben mantelzorgers hogere kosten omdat ze bijvoorbeeld een paar keer per week moeten reizen naar de zorgvrager of omdat hulpmiddelen worden aangeschaft die niet vergoed worden.

Vergoedingen

Alleen al de was-, reis- en telefoonkosten die direct voor rekening van de mantelzorger komen, bedragen 1100 euro op jaarbasis, zo heeft Mezzo berekend. ‘Gemeenten hebben vaak mogelijkheden om bij te dragen in de kosten, bijvoorbeeld door een parkeervergunning te verstrekken aan een mantelzorger’, zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo. ‘Maar mensen weten niet dat dit soort vergoedingen bestaan.’

Persoonsgebonden budget

Om mantelzorgers te helpen inzicht te krijgen in de kosten die ze moet maken, heeft Mezzo een ‘Financieel zakboekje voor mantelzorgers gemaakt. Met het boekje kunnen mantelzorgers, maar ook professionals, op thema zicht krijgen op de financiële effecten en op regelingen waar men gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld informatie over belastingaftrek, over het persoonsgebonden budget en over tegemoetkomingen voor mantelzorgers. Of informatie over het effect op uitkeringen en hoe je er gebruik van kunt maken.

Hoge eigen bijdrage

Bij de Mezzo Mantelzorg telefoonlijn gaan de meeste vragen over financiën. ‘Vooral mantelzorgers die hun partner verzorgen weten vaak niet dat een voorziening zoals dagbesteding een hoge eigen bijdrage vergt’, zegt Hoogendijk. ‘Als na een paar maanden de rekening van het CAK voor de eigen bijdrage op de mat valt, schrikken mensen zich rot. Ik denk dat deze hoge financiële bijdrager de drempel verlaagt om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen.’

Regels

Mantelzorgers blijken ook vast te lopen in het oerwoud van regels in de zorg. ‘De grootste klacht die wij van mensen horen via de Mantelzorg telefoonlijn’, zegt Liesbeth Hoogendijk, ‘is dat ze bergen papier moeten invullen om voor een voorziening in aanmerking te komen. Dat moet veel eenvoudiger kunnen met één formulier.’

Bron:  Carolien Stam, Borgwelzijn.nl

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top