Mantelzorgers voor mensen met dementie hebben het zwaarder

Mensen die zorgen voor iemand met dementie, hebben het de afgelopen jaren zwaarder gekregen. Partners van thuiswonende dementerenden zijn het zwaarst belast. Dat geven mantelzorgers zelf aan in een onlangs verschenen tweejaarlijks onderzoek van het Nivel en Alzheimer Nederland, las ik op NU.nl

Ruim één op de zes van deze mantelzorgers voelt zich overbelast of zwaar belast. In 2011 en 2013 was dit nog maar één op de tien. Volgens het onderzoek voelen mantelzorgers zich erg onder druk staan en zijn ze voortdurend bezig met de situatie van degene voor wie ze zorgen.

Veel mantelzorgers hebben hier een dag- en nachttaak aan. Bijna de helft van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust. Vier op de tien mantelzorgers hebben minder contact met familie en vrienden sinds de naaste dementie heeft.

Mensen met dementie gaan geestelijk geleidelijk achteruit door stoornissen in hun geheugen, taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen. Het begint meestal met geheugenverlies. Later krijgen ze moeite met dagelijkse handelingen en met praten. Hun tijdsbesef kan verstoord raken. En hun gedrag en karakter kunnen veranderen. Zo worden ze in hun dagelijks leven steeds afhankelijker van hulp van anderen. Partners en familieleden spelen daarbij een grote rol. 70 procent van de mensen met dementie woont immers nog gewoon thuis. Maar ook in een woonvoorziening zijn mantelzorgers nog vaak erg betrokken bij de zorg.

De zorg voor mensen met dementie kan permanent aandacht vragen, omdat iemand de kraan vergeet uit te zetten, ’s nachts opstaat en zich aan wil kleden of de pan laat droogkoken. Daarbij voeren mantelzorgers herhaald hetzelfde gesprek, wijzen hun partner op de dag van de week en voorkomen ongelukken.
Bovendien hebben ze hun eigen zorgen. Ze moeten wennen aan het idee dat hun partner verandert en ze daardoor hun oude band met hem of haar verliezen. En als ze eenmaal aan het een gewend zijn, dan kan de situatie weer anders zijn.

Ook kan het eenzaam zijn om te zorgen voor iemand met dementie. De buitenwereld ziet niet snel hoe zwaar het is. Daarnaast kunnen mantelzorgers zich schamen voor het gedrag van hun naaste, of hem of haar willen beschermen. Dat betekent dat ze er vaak alleen voorstaan. Partners van mensen met dementie hebben dan ook vier keer zo veel kans op depressie, vergeleken met mensen met een partner zonder dementie.
Veel mantelzorgers van mensen met dementie hebben behoefte aan aanvullende professionele ondersteuning. De top-3 van problemen die deze mantelzorgers noemen, luidt:

  • het omgaan met gedrags- en stemmingsproblemen van de naaste met dementie
  • overbelasting,
  • opzien tegen opname van de naaste met dementie.

Voor meer onderzoeksresultaten kun je terecht op de website van Nivel via deze link.

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top