Gemeenten pakken de WMO-bezuinigingen heel verschillend aan

De bezuinigingen in de zorgsector treffen alle gemeenten in Nederland. Er is sinds 2015 veel minder geld beschikbaar dan vorig jaar. De budgetten voor huishoudelijke hulp zijn bijvoorbeeld met veertig procent (!) gekort. Hoe dat kleinere potje wordt uitgegeven, beslissen de gemeenten zelf. Inmiddels blijkt dat de gemeenten die door het rijk opgelegde korting heel verschillend opvangen. Zo kiest de een voor een zachte landing en een ander voor het schrappen van uren en doelgroepen. Eén recept is er niet.

Alternatievenbezuinigingen

Sommige ingrediënten zie je wel (bijna) overal terugkomen. Zo wordt volop ingezet op eigen verantwoordelijkheid en het aanboren van hulp van familie en vrienden. Ook wordt stevig ingezet op en veel verwacht van de wijkteams, zeker bij het zoeken van alternatieven voor professionele hulp.

Persoonlijke aanpak

Vraagsturing in combinatie met resultaatfinanciering zijn de ‘toverwoorden’ in Huizen. Gemeentelijke consulenten gaan al sinds 2007 jaar op huisbezoek en brengen − samen met de inwoner − in kaart wat er aan de hand is, wat nodig is, wat inwoners hierin zelf kunnen doen en wat er aan professionele hulp en ondersteuning resteert. Hiermee loopt Huizen vooruit op de keukentafelgesprekken, die gemeenten vanaf komend jaar volop gaan voeren. ‘Om de rijksbezuinigingen op te vangen, gaan we volgend jaar nog steviger inzetten op de persoonlijke aanpak en goed kijken naar de mogelijkheden van mensen zelf. Daar valt grote winst te halen’, weet Saloua Chaara, beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Huizen.

Eigen oplossingen

De praktijk leert dat ruim een derde van die persoonlijke gesprekken uiteindelijk niet leidt tot de inzet van individuele voorzieningen. ‘Op basis van alternatieve en eigen oplossingen is professionele hulp niet meer nodig. Mensen komen, bijvoorbeeld in gesprek met onze consulenten, tot ideeën waar ze zelf niet zo snel aan hadden gedacht. Of ze worden ondersteund door andere dan individuele voorzieningen.’

wmo-termenZachte landing

Eindhoven kiest voor een zogeheten ‘zachte landing’. De bezuiniging op de huishoudelijke hulp wordt gefaseerd ingevoerd. In 2015 wordt 15 procent bezuinigd op de hulp bij het huishouden. Het tempo waarin de resterende 25 procent bezuiniging wordt gerealiseerd, is aan het nieuwe college. Met strengere selectie aan de poort denkt Eindhoven de bezuinigingen voor 2015 te kunnen opvangen. ‘Sinds een aantal maanden kloppen mensen voor hulp niet meer bij het Wmo-loket aan, maar bij de wijkteams. In overleg wordt bekeken welke hulp echt nodig is en of er alternatieven voorhanden zijn’, aldus GroenLinks-wethouder Lenie Scholten (welzijn en zorg). Die zijn er vaker dan van tevoren gedacht. Mocht de aanpak toch onvoldoende vruchten afwerpen, dan kan de huidige eigen bijdrage van 15 euro per uur worden verhoogd.

Schrappen doelgroepen

Haarlem en Amsterdam doen het heel anders. Alleen voor mensen met een beperking blijft de lichtste vorm van huishoudelijke ondersteuning beschikbaar, zo heeft het Haarlems college recent voorgesteld aan raad. Amsterdam heeft de hulp bij het huishouden als individuele voorziening geschrapt. Alleen Amsterdammers van 85 jaar en ouder die nu al hulp bij het huishouden ontvangen en voor mensen die door complexe problemen onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen (de GGZ-doelgroep) blijft de hulp beschikbaar. Ook voor mensen die (tijdelijk) hun huis niet kunnen schoonmaken omdat niemand hen kan helpen en ze het zelf niet kunnen betalen, blijft de gemeente verantwoordelijk.

Bron: Binnenlands Bestuur

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top