skip to Main Content
Gemeente Nijmegen Wil Mantelzorg-strippenkaart Voor Extra Hulp

Gemeente Nijmegen wil mantelzorg-strippenkaart voor extra hulp

Als het aan de burgemeester en wethouders van Nijmegen ligt, komt er een strippenkaart waarmee mantelzorgers beroep kunnen doen op respijtzorg aan huis. In november 2016 nam de gemeenteraad van Nijmegen al een initiatiefvoorstel  aan. En nu stemt de gemeenteraad over het plan voor de uitvoering hiervan. Als dit wordt aangenomen kunnen mantelzorgers in Nijmegen-Oost en het Willemskwartier rekenen op bijval van de gemeente.

Verzekering

Op dit moment bestaat er respijtzorg via de verzekering. Het probleem hiermee is, dat dit enkel van te voren ingepland kan worden en dat de zorgbehoevende hiervoor tijdelijk uit huis geplaatst wordt. Het college wil nu proberen om mantelzorgers en hulpbehoevenden hierin tegemoet te komen. Daarvoor lanceert men drie initiatieven.

Flexibel

‘Ten eerste moet er respijtzorg op afroep mogelijk zijn’, vertelt wethouder voor Zorg en Welzijn Bert Frings. ‘Er kan altijd iets gebeuren waardoor de mantelzorger er even niet kan zijn voor de zorgbehoevende. Die bedoeling van het initiatief is dat er flexibele vervanging beschikbaar is, en dat dit een ‘vast gezicht’ is. Niet iedere keer iemand anders, en ook niet ergens anders dan thuis. Dit brengen we onder bij Home Instead. Mantelzorgers krijgen een strippenkaart die ze kunnen inzetten wanneer dat nodig is.’

Maatje

‘Het tweede initiatief betreft zorg voor de mantelzorger zelf’, zegt Frings. ‘Ook deze heeft de behoefte om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen. Daarom willen we dat er ‘maatjes’ komen voor mantelzorgers. Ook in dit geval moet het iedere keer om een vast gezicht kunnen gaan.’

Onbewust mantelzorger

‘Ten derde hebben we ook te maken met jonge mantelzorgers die er vaak helemaal niet van bewust zijn dat ze mantelzorg verlenen’, aldus de wethouder. ‘Die zijn misschien opgegroeid in een situatie waarin ze hun vader of moeder om gezondheidsredenen op een bepaald gebied moeten bijstaan. Ook zij maken aanspraak op hulp. We willen meer aandacht aan deze mensen besteden, bijvoorbeeld door middel van een onderwijsprogramma.’

Mantelzorgcompliment

Het initiatief kan rekenen op financiering uit een potje waarvan het ontstaan enigszins ironisch is. Gemeenten hebben van het Rijk een budget ontvangen voor het zogenaamde ‘mantelzorgcompliment’. Daarmee kunnen mantelzorgers die door hun ‘cliënt’ aangemeld worden aanspraak maken op een vergoeding. Hier is slechts op kleine schaal gebruik van gemaakt. Het restant, zo’n 150.000 euro, wordt nu opnieuw ingezet ten behoeve van de mantelzorgers.

Bron: N1.nl

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X