Geld over op de zorgbegroting! #inschattingsfout #gelezen

gelezen2Wow. De gemeente Teylingen had vorig jaar niet, zoals veel andere plaatsen in Nederland, een gapend gat in de zorgbegroting. Nee, deze gemeente had zorgcenten over: 1,7 miljoen euro, om precies te zijn. Hoe kan dat? Was de hele gemeente zich na de grote veranderingen in de zorg  in één klap gezond geschrokken? Hebben de gemeenteambtenaren een fantastische truc gevonden, die de rijksoverheid nooit te binnen was geschoten? Moesten alle Teylingers een gigantische eigen bijdrage betalen? Of was er iets anders aan de hand? Binnenlands Bestuur, het vakblad voor gemeenteambtenaren, schreef erover.

Het Wmo-overschot van zo’n 1,7 miljoen euro van de gemeente Teylingen is vooral te wijten aan een te ruime inschatting van het aantal cliënten waarvoor de gemeente verantwoordelijk zou worden. Van zorgmijding door (te) hoge eigen bijdrage is vrijwel geen sprake.

Onbekendheid

Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente naar het Wmo-overschot over 2015 heeft laten uitvoeren. Uit het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF), komt ook naar voren dat veel mensen niet wisten voor welke vorm van ondersteuning ze een indicatie hadden. ‘Dit speelde met name bij hulp bij het huishouden en ondersteuning in de vorm van vervoer’, aldus de gemeente. De onbekendheid met de aanvraagprocedure heeft eveneens tot onderuitputting van het budget geleid. Communicatie hierover krijgt de komende jaren ‘topporioriteit’, laat Teylingen weten; vooral communicatie op maat.

Late overdracht

De inschattingsfout is het gevolg van de late overdracht van gegevens van rijk naar gemeenten, stelt Teylingen. In die overdrachtsbestanden van eind 2014 zaten veel cliënten met indicaties die uiteindelijk in 2015 geen hulp of ondersteuning via de Wmo ontvingen. Deels omdat deze mensen uiteindelijk zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) kregen, maar ook omdat sommigen een andere (goedkopere) vorm van zorg kregen dan waarvoor zij waren geïndiceerd. In de begroting 2015 werd wel met de komst van al deze mensen en hun indicaties rekening gehouden.

Bron: Binnenlands Bestuur

 

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top