skip to Main Content
Favorieten! #16 De Vraag Naar Betaalde Mantelzorg Stijgt Explosief

Favorieten! #16 De vraag naar betaalde mantelzorg stijgt explosief

We zijn nu even bezig: De top 20 van de meest gelezen stukken op Mantelzorgelijk (editie 2018). In deze kleine serie laten we je zien welke onderwerpen mantelzorgers het meest bezighouden. En welke mantelzorgvragen de meeste reacties opleveren. 

Vandaag nummer 16. Een stuk van Marjolijn over de explosieve groei van betaalde mantelzorg. Veel mensen kunnen en willen geld uittrekken voor betaalde hulp – in het huishouden, maar ook voor allerlei sociale taken, bij gebrek aan vrijwillige mantelzorg.


Er is te weinig personeel om ouderen bij te staan. De overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen en zelf  zo veel mogelijk de regie in handen nemen, maar dat lukt helaas niet altijd. De vraag naar particuliere mantelzorg stijgt dan ook explosief. Particuliere mantelzorg organisaties zien elke dag meer aanvragen binnenkomen.

Voor dat je nu denkt: waarom schrijft ze (mantel) zorg? Dat wordt toch gegeven door dierbaren en is onbetaald? Dat vind ik ook. Maar als een oudere niemand heeft die voor hem/of haar kan zorgen en een particulier inhuurt om bepaalde zorgtaken, die de thuiszorg niet doet, voor hem of haar doet.. Hoe moet je dat dan noemen? Zelfs spreken dt soort bureaus over mantelzorg. Ik kies er dus maar voor om mantel tussen haakjes te zetten.

Deze ingehuurde krachten helpen namelijk met maaltijden bereiden, maken een wandelingetje of begeleiden mensen naar een arts. Net als ik doe voor mijn vader. Ook worden ze steeds meer ingezet om partners van demente ouderen te ontlasten. Die zijn vaak 24/7 in de weer en dreigen zelf aan de zorg onderdoor te gaan. Door een middag in de week een betaalde kracht in te schakelen kan deze groep mantelzorgers het vaak weer net even beter aan.

De organisaties bieden ouderen allerlei vormen van hulp aan zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Het kan gaan om licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, begeleiding bij doktersbezoek of hulp bij de administratie. Ouderen krijgen altijd ondersteuning van dezelfde persoon. Een vaste medewerker dus. Deze betaalde krachten geven geen medische zorg en werken nauw samen met de al reeds lopende thuiszorg.

De afgelopen vier jaar is de zorg sterk veranderd. Er zijn te weinig mensen en personeel is door de enorme werkdruk overbelast. De overheid legt alles bij de gemeenten neer die deze enorme problemen niet kunnen oplossen. De ouderen worden zo het kind van de rekening.

Van betaalde mantelzorg had niemand vier jaar geleden nog gehoord, maar nu vinden mensen steeds vaker de weg naar organisaties als bijvoorbeeld Home Instead en Saar aan Huis.  De vraag naar ouderenzorg zal de komende decennia alleen maar toenemen. De regering zal dus moeten inzetten op het opleiden van heel veel personeel.

Bij de zorgverzekeraars worden organisaties als ‘Saar aan Huis’  en Home Instead met belangstelling gevolgd. Er zijn berichten dat de verzekeringen deze aanvullende mantelzorg gaan opnemen in hun pakket. Ik ben reuze benieuwd!

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X