Een ingezonden brief uit onze mailbox – Boerenverstand

Wij ontvangen veel post in onze mailbox. Zo nu en dan delen we een bericht. Dit keer een ingezonden blog door Jan van der Schoot met zijn visie op ouderenzorg:

‘Ik weet niet of ik nu tegen heilige huisjes trap als ik beweer dat het nu tijd wordt dat de bejaarden/ verzorgingstehuizen weer terugkomen. Dat zou ik graag zien, desnoods in een nieuwe stijl voor iedere oudere die veel zorg nodig heeft als thuis wonen niet meer kan.

Het grote huizentekort, de alarmfase in de zorgverlening in combinatie met een enorme eenzaamheid onder onze ouderen moet toch een eyeopener zijn voor iedereen die betrokken is met deze maatschappelijke problemen waar de kranten en andere media dagelijks ons van op de hoogte brengen. Nu de vraag naar zorgverlening aan het exploderen is blijft de overheid vasthouden aan de eigen regie van de zorgvrager, wetend dat er steeds minder mantelzorgers en verzorgers voorhanden zijn voor onze ouderen of zorgvragers die hun eigen regie niet kunnen waarmaken.

Vele ouderen/zorgvragers zouden blij zijn met een plaats waar zij geborgenheid, persoonlijke verzorging met aandacht, veiligheid en voldoende sociale contacten zouden hebben, en waar kan dat dan beter dan in een (t)huis waar dat alles dichtbij voorhanden is, de privacy aanwezig is, betaalbaar en met een grote sociale controle naar elkaar toe.

Voor de zorgverleners zelf zou deze intramurale zorgverlening toch aantrekkelijker moeten zijn gezien de afstanden die dagelijks meerdere keren gemaakt moeten worden om deze zorgvragers die gewenste en noodzakelijke zorg te verlenen. Iets wat nu bijna niet meer mogelijk is door bezuinigingen of personeelstekorten in deze zorgsector. Een sector die door de marktwerking geen toekomstperspectief meer geeft aan de vele gemotiveerde verzorgenden die dat heel jammer vinden zeker nu er een groeiende zorgvraag zich aandient zeker onder de ouderen.

Ben ik nu van een andere planeet met mijn boerenverstand-redenering dat de huidige zorgverlening in de nabije toekomst geen haalbare kaart wordt, terwijl veel van onze senioren soms alleenwonend, zorgvragend en eenzaam zitten te zijn in een te grote gezinswoning waar onze samenleving momenteel een enorm tekort aan heeft. Let wel, ik wil hen niet uit hun eigen vertrouwde omgeving wegpraten maar als de noodzakelijke zorgvraag zodanig hoog wordt dan het maatschappelijk verantwoord is, dan moet men kiezen voor een plaats in een verzorgings (t)huis waar de juiste, adequate zorg aanwezig is.

Omdat bekend is dat de hedendaagse senioren steeds ouder worden, dus ook afhankelijk van urgente zorg die in de toekomst niet meer geleverd kan worden, samen met de eenzaamheid die zal toenemen omdat er geen of weinig (sociale) contacten meer zijn, is het aannemelijk dat vele ouderen niet op deze manier oud willen worden en dan kiezen voor de mogelijkheid van zorg dichtbij om te (over)leven.

Door de marktwerking in de zorg, waarbij het financiële aspect een belangrijke rol is gaan spelen en elke zorgvraag/zorgverlening berekend wordt, lijkt het dat onze ouderen – vandaag de dag aangemerkt als “Dor Hout” –  het liefst zo weinig mogelijk zorg verleend krijgen tegen een hoge (ver)zorgprijs en waarbij de (nog) gemotiveerde verzorgenden tegen een kleine vergoeding het soms vuile zorg werk mogen opknappen.

Ik pleit hierbij voor meer verzorgingsplaatsen als het thuis niet meer gaat, mogelijk in fijne sociale verzorgings(t)huizen voor onze ouderen, voldoende betaalde handen aan het bed, mogelijk met kostenbesparende zorg dichtbij en mijn gewone boerenverstand zegt dat er dan vele gemotiveerde verzorgenden zich geroepen voelen om iedere zorgvraag liefdevol te beantwoorden, want het is een echte roeping om in de huidige zorg te moeten werken maar dat wel beloond dient te worden.    Naar mijn mening moet het mogelijk zijn om in de toekomst weer een eigen regie in het verzorgings(t)huis te mogen behouden, betaalbaar voor iedereen met een menselijke benadering naar onze oudere medemens zonder voorbehoud.’

Jan van de Schoot

De Redactie van Mantelzorgelijk helpt mantelzorgers op elk mogelijk vlak. Wat kunnen we voor jou betekenen? Mail naar contact@mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top