Amsterdam geeft aandacht aan mantelzorgers #regelingen #hulp

De gemeente Amsterdam heeft laten uitzoeken hoeveel mantelzorgers er in de hoofdstad leven. De cijfers stemmen tot nadenken – en actie. Zeker 57.000 Amsterdammers doen aan mantelzorg. Bijna 10.000 van hen voelt zich zwaar belast óf overbelast. Veel mantelzorgers weten niet dat de gemeente regelingen heeft om ze te ondersteunen. Aanleiding voor de gemeente om vanaf 17 mei extra aandacht te besteden aan mantelzorgers.

Bovenstaande cijfers komen uit het rapport Mantelzorg in Beeld van de Amsterdamse GGD dat onlangs verscheen. Veel Amsterdammers zorgen dus voor iemand in hun omgeving die ziek is, een beperking heeft of ouder wordt en gebreken krijgt. En misschien zijn het er nog wel veel meer. Veel mensen zien het namelijk als iets vanzelfsprekends en kennen het begrip mantelzorg niet eens.

Waardering en hulp

Uit de cijfers blijkt dat mensen die langdurig minimaal 8 uur voor iemand zorgen, zich vaak zwaar belast of overbelast voelen. Dat geldt ook voor mensen die in één huis wonen met iemand die zorg vraagt. Ook kinderen van wie een van de ouders lichamelijk of psychisch ziek is, ervaren problemen. Amsterdam spreekt de komende weken zijn waardering uit voor mantelzorgers en informeert over de ondersteuning die de gemeente biedt. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn of logeeropvang voor wie u zorgt als u ziek wordt of even zelf op vakantie gaat.

Meer cijfers

8% van alle volwassen mantelzorgers maakt gebruik van regelingen van de gemeente. Van de mantelzorgers die in één huis wonen met de degene die zorg nodig heeft, maakt 16% daar gebruik van

11% van de 65-plussers een 33% van de 85-plussers ontvangt mantelzorg

  • Minstens 12% van de kinderen van 10 jaar groeit op in een gezin met minimaal één lichamelijk of psychisch zieke ouder. Dat betekent niet dat zij altijd zorgen, maar Amsterdam rekent ze wel tot de jonge mantelzorgers. Omdat ze zelf minder zorg en aandacht krijgen, of gedeeltelijk zorgen voor de zieke ouder(s).
  • Ongeveer 1 op de 5 jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs heeft iemand in het gezin met een ernstige lichamelijke of psychische ziekte of een beperking. 33% van deze kinderen heeft hierdoor problemen.

Meer informatie

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top