Evde bakim (mantelzorg) nedir?

Sevdiklerimizden birine evde karşılıksız olarak yaptığımız bakıma mantelzorgdiyoruz. Mantelzorg’a ait web sitesinde evde bakımla ilgili önemli bilgileri bulabilirsin. Karmaşık meslek terimlerine girmeden bu konudaki her türlü sorularına cevaplar ve yönlendirici fikirler alabilirsin.

Bu yazımızda şu soruyu cevaplıyoruz: evde bakım(mantelzorg) ne demektir?

 Bazı insanlar meslekleri gereği başka insanlara severek bakım yapmak durumundadırlar. Doktorlar, hastabakıcılar ve evdebakım (thuiszorg) kurumunun çalışanlarını düşünebilirsin. Sevdiklerine kendileri evde bakım yapan insanlar da vardır. Onlar bu konuda herhangi bir eğitim almadıkları gibi bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Bu insanlara evde bakım yapanlar(mantelzorger)diyoruz.

Evde bakım yapan bir kişiye örnek olarak, görme özürlü bir babaya evraklarında yardımcı olan kızını gösterebiliriz. Yada yaşlı bir beye haftada bir yemek yapan komşu hanımı örnek olarak verebiliriz.

Burada sözkonusu olan birinin başka birine resmi olmayan yoldan gönüllü olarak yaptığı bakımdır. Bu nedenle evde bakım(mantelzorg) gayri resmi bakımolarak da adlandırılır.

 

Yasaya göre mantelzorg (evde bakim) ne demektir?

Fiziki, zihinsel ve (sosyal)psişik sorunları olan insanlara, diğer insanların gönüllü ve ücretsiz olarak, aile çevrelerinde, evlerinde veya sosyal iletişim ağlarındaki yardım ve destek evde bakım(maantelzorg) olarak adlandırılır. Burada sözü edilen destek, normal şartlarda her aile içindeki eşlerin, ebeveynlerin, çocukların ve evde bulunan başka kişilerin birbirlerine yapmış oldukları bakımı aşan bir yardımdır.

Kaynak: Wet maatschappelijke ondersteuning

 

Evde bakimin (mantelzorg) temel esaslari

  1. gönüllü ve ücretsiz olarak bir kıymetline veya bir tanıdığına evde bakım yapıyorsun
  2. bu kişinin senin yardımına çok ihtiyacı var
  3. sen onun ev işlerine az değil biraz fazlaca yardımcı oluyorsun

Her ne kadar evde yapmış olduğun bu bakım için bir ücret almıyorsan da bu işi gönüllü yapılan işle aynı görmemelisin. Bir insan aslında gönüllü- işi/bakımı kendisi seçer. Evde bakım(mantelzorg) işi genellikle beklenmedik bir anda karşınıza çıkabilir.Bu er yada geç herkesin başına gelebilir.  Evde yakınlarından birine bakım yapan biri bazen günde 24 saat bile bu bakımla uğraşır. Gönüllü bakım yapanlar ise bunu ancak vakit bulduklarında yaparlar. Gönüllü çalışan biri canı istediği anda çalışmasına son verebilir. Evde bakım yapan biri ise (een mantelzorger) canı istediği anda yaptığı işi sonlandıramaz, zira onlar karşılıklı sevgi ve yakınlıktan kaynaklanan bir tutumla birbirlerine bakım yaparlar.

Back To Top