Bir bakim plani, bakim profili, bakim tanimi ve bakim sözleşmesi nedir? #bakimabc si

Eğer belediyeden bir bakım hizmeti alıyorsan, kullanılan sözcük ve terimlerin zorluğu bazen seni şaşırtabilir. Bakım planı, bakım profili, bakım açıklaması, bakım sözleşmesi… Bu sözcükler tam olarak ne anlama gelmektedir? Bu dökümanlar arasındaki fark nedir?

Ve hangi kurum için ne gereklidir?

Bu yazımızda,  kullanılmakta olan bu dört terim arasındaki farka açıklık getireceğiz ve bunları  en iyi şekilde nasıl halletmen grektiği bilgilerini alacaksın. Böylece umulur ki karmaşık bakım labirentlerinde yolunu biraz daha kolay bulabilesin.

Bir bakim plani nedir? 

Bakım planı bir cins ‘bakım anayasası” olup, bir kişiye bakım yapanların dikkat etmeleri gereken her türlü küçük veya büyük işlere geniş kapsamlı bir görüş açısıyla yaklaşır. Bakım planında, bakım sunanların, bir kişiye bakım konusunda  bilmek zorunda oldukları her şey bulunur. Bu plan çoğunlukla kalın bir evrak yığını olup, bakımı sözkonusu olan kişinin  bakım geçmişinin tamamını gösteren bir evraktır. Ayrıca gerek duyulan bu bakımın amaçları ve bu amaçlara ulaşmanın yolları da belirtilmiştir. Bunun yanında, bu amaçların gerçekleşmesinin nasıl ölçülebileceği ve bunların nasıl değerlendirileceği de orada yazılıdır.

Şöyle ki: bir kişi  haftada kaç saat rehberlik almaktadır? Ve bu rehberliğin içeriği tam olarak nedir? Biri haftada kaç saat sağlık bakımı almaktadır? Ve o bakımından kastedilenler nelerdir? Biri banyo yapmak için kaç dakika yardım alıyor? Tam olarak hangi günler? Saat kaçta? Ve ne süreyle? Burda sözkonusu olan  geniş çerçeveli bir anlatım olup en küçük detaylar bile yazılıdır.

Ne zaman bir bakim plani yapmalisin? 

Eğer devletten bakım alıyorsan bir bakım planı yapmalısın.

  • eğer uzun süreli bakım yasası(Wlz) kapsamında sağlık bakımı alıyorsan. Bu durumda bir bakım planı zorunludur.
  • eğer sen kişiye özel bir bütçe(pgb) alıyorsan. Bazen senin bakım ofisin senin kişiye özel bütçen için bir bakım planı ister.
  • Eğer sen sosyal destek yasası kapsamında bir bakım alıyorsan(Wmo).

Nasıl bir bakım planı yapmalısın?

Bir bakım planı hazırlama işi çok zaman alır. Regelhulp.nl olarak adı geçen devlet websitesinde,bir bakım planının hazırlanmasıyla ilgili bilgileri ve her türlü şartları ve örneklere yönlendiren bağlantıları bulursun.

Çeşitli terimler

Ne yazık ki ‘bakım planı’ (zorgplan) sözcüğü için bazen başka terimler de kullanılıyor. Belediyelerin çoğunda bu ‘bakım planı’ olarak kullanılıyor, ama bazı belediyelerde buna  ‘bakım yaşam planı’ (zorgleefplan) deniliyor veya ‘destekleme planı’ (ondersteuningsplan).

Bakim profili nedir? 

Bir bakım profili, uzun süreli bakım yasası(Wlz) kapsamında göstergesi(başvurusu) olan insanlar için önemli bir dökümandır. Bakım için gösterge tesbit merkezi(Het Centum Indicatiestelling Zorg-CIZ), Wlz kapsamında bakım alan herkes için bir bakım profili yapar. Bu profilde o kişinin hangi bakıma hakkı olduğu yazılıdır. Örneğin rehberlik veya hastalık tedavisi  ya da bakım.

Bu nedenle bakım profili bakım planından farklı bir dökümandır. Çünkü onun içeriğinde bakım işinin nasıl uygulanacağı yazılıdır(yukarıdakilere bakınız).

Bakim Açıklamasi nedir? 

Bir bakım açıklaması sadece, bakım ücretini  kişiye özel bakım bütçesinden(pgb) ödeme yapanlar için önemlidir. Bir Wlz göstergesine sahip olduktan sonra, bakım sunuculara veya sağlık hizmeti sağlayıcılarına, ihtiyaç duyulan bakımla ilgili ayrı açıklama göndermelisin.

Bu yukarıda belirtilen bakım planından tamamen farklı bir dökümandır. Bakım açıklamasında, kişiye özel bütçeden(pgb) ödemesi yapılan, hangi etkinliklerin hangi özel escort tarafından veya hangi destekleyence yerine getirileceği sabittir. Bazen birden fazla destek verenlerin olur ki onların hepsi aynı hizmeti, rehberliği ve desteği sunarlar. Mükemmel, bu durumda her destekleyicin için ayrı ayrı,  ‘bakım açıklaması’ olarak isimlendirilen bir form doldurmalısın ki orada içerik(açıklanan hizmet) hepsinde aynıdır. Bu yüzden o, metni  kesip yapıştırma sayılır. Doldurulan bu formlarda sadece farklı kurum ve destekleyicilerin adres bilgileri birbirinden farklıdır.

Bir bakım açıklamasının çok karmaşık olması gerekmez. Çoğunlukla bir sayfadan fazlasına ihtiyacın olmaz. Tabi ki belediyenin bakım ofisinin ödeme listesinde belirtilenlerin tamamının doğru olmasına dikkat etmelisin.

Bakim sözleşmesi  nedir? 

Bir bakım sözleşmesi de sadece, bakım ücretini  kişiye özel bakım bütçesinden(pgb) ödeme yapanlar için gereklidir. Eğer senin, bakım hizmetlerini satınalmak için kendi bütçen varsa, sana bakım hizmeti sunan herkesle(bakım yapan kurum veya şahıslarla) ayrı ayrı bakım sözleşesi yapmalısın. Bir çeşit iş sözleşmesi olan bu belgede, bakıcılarınla  her türlü randevu ve anlaşmaları, yapılacak işleri, çalışma saatlerini, maaş, tatiller ve benzeri konuları not etmelisin. Zira sen bir bütçe sahibi olduğun için, sana bakım hizmeti verenlerin – bu büyük bir kurum olsa bile- işvereni konumundasın. Bunun içinse, iki tarfın da imzalayacağı bir iş sözleşmesi gerekir.

Bir iş sözleşesinin düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi almak mı istiyorsun?

O halde ‘Sociale Verzekeringsbank’ a ait bu bağlantıya tıklayabilirsin.  Burada ekstra açıklamalar ve farklı bakım hizmeti sunanlarla ilgili dört standart bakım sözleşmesi bulacaksın:

  • bir bakım kurumu
  • bir eş veya aile üyesi
  • bir ZZP çalışanı veya serbest girişimci
  • senin göreve aldığın, bakım hizmeti sunan biri.
©2020 Mantelzorgelijk - Alle rechten voorbehouden
Back To Top