Devlet ödeneği ve evde bakim

Herhangi bir ödenek mi alıyorsun ve aynı zamanda birine evde bakım  mı yapıyorsun? Bu durumda bazı hususlara dikkat etmelisin. Bu yazıda yapmakta olduğun evde bakım hizmetinin,  almış olduğun ödeneğin miktarına etkilerini öğreneceksin.

Evde bakım hizmeti, bazı durumlarda aldığın ödeneği olumsuz olarak etkileyebilir, örneğin birisiyle birlikte kalıyorsan(samenwonen).  Diğer hallerde evde bakım hizmeti, aldığın ödeneği pozitif olarak etkiler, örneğin işsiz kalırsan. Her şartta geçerli olan kural ise: kendini iyi bir şekilde bilgilendirmendir. Ve evde bakım hizmetinin ödeneğine yapabileceği etkileri, belediyenin ilgili bölümü ve UWV ile konuşmalısın.

Evde bakim hizmeti ve birlikte ikamet

Aynı evde birlikte yaşadığın birineevde bakım hizmeti mi veriyorsun? Bu durumda almakta olduğun ödeneğin bundan etkilenir. İki kişi bir hanenin gelir-giderini paylaştıkları zaman, bu durum onların birlikte yaşadıkları(samenwonen) anlamına gelir ki bu da  masraf paylaşım normuyla (de kostendelersnorm)değerlendirilir.

Masraf paylsim normu nedir?

Eğer herhangi bir devlet ödeneği alıyor ve bir konutu bir veya daha fazla yetişkinle paylaşıyorsan bu durumda ödeneğin masraf paylaşım normuyla( de kostendelersnorm) hesaplanır. Ne kadar fazla insan(21+) aynı evde kalıyorsa aldığın ödenek de o kadar az olacaktır. Senin evinde yada evinde bakım hizmeti verdiğin kişinin evinde kalman sonucu değiştirmez.

Masraf paylaşım normu(de kostendelersnorm) şu ödenekler için geçerlidir:

  • toplumsal yaşama katılım yasası( participatiewet-bijstand)
  • yaşlı işsizlere verilen ödenek(IOAW)
  • genel dul-yetim ödeneği(ANW)
  • yaşlılara ek destek ödeneği(aanvullende inkomens voor ouderen-AIO aanvulling)
  • işsizlik ödeneğini asgari ücrete tamamlama ödeneği(de toeslagenwet WW, ZW,WIA,WAO,Wajong, WAZ, Wazo, of IOW uitkering)

Dikkat et: AOW ödeneği alanlar için masraf paylaşım normugeçerli değildir.

Devlete ait bu web site sinde  masraf paylaşım normuyla hesaplama yapabilirsin. Eğer ikamet durumunda herhangi bir değişiklik olmuşsa bunu en kısa zamanda  ödenek aldığın kuruma bildir.

Geçici  olarak iş başvurusu muyafiyeti

Bir WW ödeneği ya da ‘bijstand’(geçim destekleme)ödeneği mi alıyorsun? Ve yılda (en az) üç ay ve  her haftada (en az) yirmi saat evde bakım hizmeti mi veriyorsun? Bu durumda iş başvurusu yapma zorunluluğun ertelenebilir. Bu erteleme işlemi en fazla altı ay olabilir. Bu zamanı,  yedek bakım işini ayarlamak zorunda olduğun dönem için kullanabilirsin.

Devletin ‘Regelhulp van de overheid’ sitesinde, iş bavuru muafiyeti ve bununla ilgili ayrıcalıklı kuralları okuyabilirsin.

Evde bakim hizmetinin götürü uselle iş geçmisine yansimasi

İşsiz kalmadan önceki yıllarda evde bakım  mı yaptın? Ve bu bakım ücreti kişiye özel bir bütçeden(pgb) mi ödendi? Bu durmda, belki yaptığın bu evde bakım hizmetini götürü usulle iş geçmişine saydırabilirsin.

Evde bakim hizmetinin götürü uselle iş geçmisine yansimasi nedir?

Evde bakım hizmeti verdiğin yılların yarısının, götürü usulle iş geçmişine kaydedilmesiyle alacağın sosyal ödeneklerin etkilenmesidir. Bu kural sadece WW- veya WIA yardımı alan insanlar için geçerlidir.

UWV nin web sitesinde, evde bakımın önşartları ve WW yardımı için yıl gereksinimi(jareneis) hakkında daha fazla bilgiler bulabilirsin

©2020 Mantelzorgelijk - Alle rechten voorbehouden

 

 

Back To Top