بازپرداخت برای ﴿مراقبین غیررسمی﴾

به عنوان یک مراقب غیررسمی می توانید ازبرخی از بازپرداخت ها بهره مند شوید. گاهی اوقات می توانید خودتان برای این بازپرداخت ها درخواست دهید. گاهی اوقات شخصی که از او مراقبت می کنید باید این کار را برای شما انجام دهد – بعداً در صورت تمایل میتوانید این غرامت را میان خود تقسیم کنید. لازم به ذکر است که این بازپرداخت بسیاراندک است و به صورت محدودی در اختیار مراقبان غیررسمی قرار میگیرد. به عنوان یک مراقب غیررسمی چه غرامتی می توانید دریافت کنید؟ در این مقاله تعدادی از آنها را برای شما فهرست می کنیم.

کمک مالی بدون مالیات

شاید شخصی که از او مراقبت می کنید بخواهد بابت مراقبت های غیررسمی به شما غرامت یا حقوق و مزایایی اختصاص بدهد و یا سالانه مبلغی را به شما اهدا کند. این مبلغ شامل مالیات مجازنمیشود – تا زمانی که در استانداردهای- اهدای بدون مالیات- باقی بماند

می توانید در وب سایت سازمان مالیاتی بررسی کنید که چه مقدار پول می توانید به عنوان کمک بدون مالیات دریافت کنید. مقدار آن بستگی به رابطه (خانوادگی) شما با شخصی دارد که از او مراقبت غیررسمی می کنید.

قدردانی از مراقبت غیررسمی

شهرداری شما سالانه مبلغی نقدی برای «قدردانی از مراقبان غیررسمی» اختصاص میدهد . این برای همه شهرداری ها در هلند اجباری است – و در قانون حمایت اجتماعی (Wmo) تنظیم شده است. میزان و روش قدردانی از مراقبت غیررسمی در هر شهرداری متفاوت است.

یک شهرداری مبلغی پول یا یک کوپن هدیه ارائه می کند، در حالی که شهرداری دیگر به خانواده کمک می کند یا فعالیتی را در روز مراقبت غیررسمی سالانه سازماندهی می کند.

شما به راحتی می توانید در وب سایت شهرداری خود بررسی کنید که چه بازپرداختی برای شما در دسترس است. نام شهرداری خود و کلمه “ارزیابی مراقبت غیر رسمی” ‘mantelzorgwaardering’ ” را در موتور جستجوی خود وارد کنید.

هزینه های اضافی

به عنوان یک مراقب غیررسمی شما اغلب هزینه های اضافی را متحمل می شوید . هزینه های سفر و حمل و نقل، هزینه های اضافی مراقبت از کودک در مراکز نگهداری، هزینه های تلفن یا پولی که برای مواد شوینده اضافی خرج می کنید را در نظر بگیرید. مقامات مالیاتی از کلمه “هزینه های اضافی” برای این کار استفاده می کنند.

به عنوان یک مراقب غیررسمی، نمی توانید هزینه های اضافی را از مالیات خود کسر کنید اما شخصی که از او مراقبت می کنید نیز ممکن است مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی باشد که شامل هزینه‌هایی است که یک فرد مبتلا به بیماری یا ناتوانی مزمن متحمل می‌شود. به عنوان مثال، پرداخت شخصی برای مراقبت و حمایت، حمل و نقل، کمک های مورد نیازوطرح و پرداخت و اماده سازی محیط خانه برای کاربردی کردن ابزار در محیط زندگی. فردی که از او مراقبت میکنید ممکن است بتواند بخشی از این هزینه های اضافی را از مقامات مالیاتی پس بگیرد. و او می تواند این موضوع را با مراقب غیررسمی خود در میان بگذارد.

آیا می خواهید در مورد هزینه های اضافی بیشتر بدانید؟ سپس به وب سایت هزینه های اضافی سازمان های مالیاتی نگاهی بیندازید.

کمک هزینه مضاعف فرزند

آیا از کودکی که در خانه زندگی می کند و نیاز به مراقبت های ویژه دارد مراقبت می کنید؟ بنابراین ممکن است بتوانید برای کمک هزینه مضاعف فرزند اقدام کنید.

آیا می خواهید در مورد کمک هزینه مضاعف فرزند بیشتر بدانید؟ به وب سایت SVB نگاهی بیندازید. در اینجا می توانید همه چیز را در مورد شرایط و نحوه درخواست مطالعه کنید.

علاوه بر این بازپرداخت های عمومی، به عنوان یک مراقب غیررسمی می توانید بازپرداخت هزینه های سفر و حمل و نقل خود را نیزدرخواست نمایید.در مقاله بازپرداخت هزینه های سفر و هزینه حمل و نقل برای مراقبین غیررسمی در این مورد بیشتر بخوانید.

Back To Top