به عنوان یک مراقب غیررسمی از چه کسانی مراقبت می کنید؟

مراقبت غیررسمی به معنای نه بیشتر و نه کمتر : مراقبت فداکارانه از یک عزیز است. در ﴿Mantelzorgelijk﴾ پاسخ به مهمترین سؤالات مربوط به مراقبت غیررسمی را خواهید یافت. در اینجا شما پاسخ های قابل درک و روشنی را – بدون استفاده از اصطلاحات و زبان پیچیده پزشکی به همراه نکات مفید و توضیحات کافی دریافت خواهید کرد. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم: به عنوان یک مراقب غیررسمی از چه کسانی مراقبت می کنید؟

در اصل، به عنوان یک مراقب غیررسمی می توانید از هر کسی مراقبت کنید. اما بیشتر مراقبان به کسی که از قبل می شناسند و به او اهمیت می دهند کمک می کنند. آن شخص ممکن است برای مدت طولانی بیمارباشد، یا دارای معلولیت باشد، یا نیاز به کمک جدی به روش دیگری داشته باشد.

به عنوان مثال، به عنوان یک مراقب غیررسمی، از (یکی از) والدین خود مراقبت می کنید که دیگر توانمندی انجام امور بخصوصی را به تنهایی ندارد.. یا از شریک زندگی خود که به طور مزمن بیمار است مراقبت می کنید. شما از همسایه ای مراقبت می کنید که تصادف شدیدی داشته و نیاز به زمانی طولانی برای بهبودی دارد. و البته شما از فرزند خود که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی است مراقبت می کنید.

Back To Top