آیا من به عنوان یک مراقب غیر رسمی میتوانم مثمر ثمر باشم؟

مراقبت غیررسمی یک مراقبت فداکارانه و بی شائبه از یک عزیز است. در ﴿Mantelzorgelijk﴾ پاسخ به مهمترین سؤالات مربوط به مراقبت غیررسمی را خواهید یافت. در اینجا شما پاسخ های قابل درک و روشنی را – بدون استفاده از اصطلاحات و زبان پیچیده پزشکی به همراه نکات مفید و توضیحات کافی دریافت خواهید کرد. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم: آیا من یک مراقب غیررسمی هستم؟

از هر شش بزرگسال در هلند، یک نفر بیش از هشت ساعت در هفته به یکی از عزیزانش کمک می کند. بیش از نیمی از این افراد از والدین خود مراقبت می کنند. شش درصد از مراقبان غیررسمی از یک کودک مراقبت می کنند. زنان معمولاً در ترتیب دادن و هماهنگی امور، مراقبت شخصی یا حمایت عاطفی کمک می کنند. مردان اغلب در امور اداری و ترتیب حمل و نقل کمک می کنند.

آیا شما یک مراقب هستید؟

بین «کمک کردن منظم به یک نفر» و «مراقبت غیررسمی» تفاوت هایی وجود دارد. به عنوان مثال، اگر چند روز در هفته نیم ساعت یا یک ساعت را با عزیز خود سپری کنید، اگر در امور ریز و درشت مانند خرید، امور اداری، پشتیبانی فیزیکی کمک کنید، زمان و انرژی بسیار زیادی می طلبد. به همین دلیل است که دولت یک خط رسمی ترسیم کرده است که نشان می دهد چه زمانی شما به طور رسمی از نظر قانونی از نقطه نظر شهرداری و بیمه به مراقبت غیر رسمی مشغول هستید. اگر میتوانید به سؤالات زیر پاسخ مثبت دهید، میتوانید از نظر قانونی خود را به این عنوان بشناسید:

آیا بیش از سه ماه است که از عزیز خود مراقبت می کنید؟
آیا بیش از هشت ساعت در هفته مراقب عزیزان تان هستید؟

اگر یک یا دوباریه این سوالات پاسخ منفی دادید, به این معنی نیست که از عزیزان تان مراقبت نمی کنید، اما شما به طور قانونی ﴿مراقب رسمی﴾ شهرداری و بیمه نیستید

مراقبت بی شائبه و فداکارانه

یکی از تعاریف رسمی مراقبت غیررسمی این است:
«مراقبت غیررسمی عبارت است از مراقبت از بیماران مزمن، معلولان و کسانی که نیاز به مراقبت دارند توسط عزیزان: اعضای خانواده، دوستان، آشنایان و همسایگان. مشخصه این مراقبان, پیوند شخصی از قبل موجود بین مراقب غیررسمی و عزیزش است.

علاوه بر این، ما در مورد زحماتی صحبت می کنیم که در مراقبت های طولانی مدت بی هیچ چشم داشتی ارائه میشوند وبا حساب مادی قابل پرداخت نیستند. سازمان) مراقبت غیر رسمی( برای هر فردی ست که تصمیم دارد از عزیزی دلسوزانه مراقبت کند. حتی اگر برای مدت کوتاهی باشد و یا حتی چند صباحی به طور منظم.

Back To Top