شهرداری چه امکاناتی برای شما فراهم میکند؟

در این مقاله متمرکز بر سوال است: قانون حمایت اجتماعی چه چیزی را دقیقاً تنظیم می‌کند؟

آیا قوانین مراقبت های بهداشتی در هر شهرداری متفاوت است؟

همچنین تعیین میکند که ایا طرح مراقبتی شامل حال شما خواهد بود یا خیر. ارائه کمکهای مراقبتی ممکن است در هر شهرداری متفاوت باشد. در این مقاله با تفاوت قوانین مراقبت های بهداشتی میان شهرداری ها بیشتر آشنا خواهید شد.

پشتیبانی و مشاوره برای مراقبت غیر رسمی

در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم: از کجا می توانم برای مراقبت های غیررسمی پشتیبانی و مشاوره پیدا کنم؟

طرح ,برنامه و توافقنامه مراقبت های بهداشتی چیست ؟ الفبای مراقبت

برنامه مراقبت، پروفایل مراقبت، توضیح مراقبت، توافق مراقبت… این کلمات دقیقاً چه معنایی دارند؟ تفاوت این اسناد چیست؟

(Wet maatschappelijke ondersteuning)

قانون حمایت اجتماعی (Wet maatschappelijke ondersteuning، Wmo) یک قانون در چارچوب کمک و پشتیبانی است. در این مقاله، نه توصیه عملی را ارائه

درخواست اندیکاسیون

می‌دهیم که ممکن است به شما در درخواست یک اندیکاتور از شهرداری کمک کند.

Back To Top