skip to Main Content
Zorgsysteem Is Veel Te Complex #wetlangdurigezorg

Zorgsysteem is veel te complex #wetlangdurigezorg

Ons huidige zorgsysteem is veel te complex, vinden mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zij geven aan dat het regelen van passende zorg te ingewikkeld is geworden en dat ze niet de informatie vinden die nodig is. Dit blijkt uit het gezamenlijke rapport ‘Als zorg en ondersteuning nodig is…’ van Patiëntenfederatie Nederland, Mind, Ypsilon en Ieder(in).

De organisaties hebben ervaringen verzameld van 384 mensen in de langdurig zorg. Welke zorgroute nemen ze, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen die de cliëntenorganisaties doen voor de aanpak van de beschreven problematiek.

Een belangrijke conclusie is dat mensen behoefte hebben aan een onafhankelijke ondersteuner die hen informeert tijdens het gehele traject en hen ondersteunt bij het maken van keuzes. Iemand met kennis van de gehele zorglandschap, die hen volledig en onafhankelijk informeert en kan doorverwijzen naar de juiste instanties. Dit loopt als een rode draad door het rapport en hierbij wordt ook MEE in positieve zin genoemd.

De opstellers van het rapport constateren dat veel mensen met een Wlz-indicatie niet op de hoogte zijn van het bestaan van de onafhankelijk cliëntondersteuner. Slechts een enkeling is daar door het Zorgkantoor op gewezen en heeft ‘met succes gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner van MEE’.

In de slotalinea wijzen de organisaties de gemeenten op hun wettelijke opdracht om cliëntondersteuning aan te bieden. ‘Het is van groot belang alle zorgvragers en familie actief te informeren oer het bestaan van onafhankelijke formele en informele cliëntondersteuning.’

Het volledige rapport ‘Als zorg en ondersteuning nodig is…’ kun je hier downloaden.

Mirjam Sterk, Directeur Mee

Bron: mee.nl

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X