Zorg thuis wordt verder afgeschaald. En nu?

Wij krijgen via onze hulplijnen enorm veel vragen over zorg thuis. Met name nu thuiszorgorganisaties zorgtaken afschalen komen mantelzorgers qua tijd en kunnen behoorlijk in de knel. Maar ook huisartsen kunnen vaak nog alleen hoogstnoodzakelijke zorg bieden. Met alle gevolgen van dien. Veel mantelzorgers zitten momenteel flink met de handen in het haar en raken meer en meer overbelast. In plaats van beter gaat het, naarmate de coronacrisis vordert, alleen maar slechter. Zorg thuis wordt nog verder afgeschaald. En nu?

Op LinkedIn kwam ik een bericht tegen van een organisatie die aanvullende mantelzorgdiensten aanbiedt. Dus betaalde diensten om de mantelzorger te ontzorgen. Diensten als 24 uurszorg met nacht- of waakdiensten, persoonlijke verzorging bij alledaagse handelingen, verzorging na een operatie, wond of bij een stoma, hulp bij het innemen van medicatie of andere medische handelingen. Kortom, zaken die door de enorme personeelstekorten in de thuiszorg op het bordje van de toch al overbelaste mantelzorger terecht komen.

Toen ik informeerde bij deze organisatie kreeg ik direct te horen dat zij nog steeds hulp kunnen inzetten. Ik dook daarna internet op, om te checken welke bedrijven nog meer aanvullende mantelzorgdiensten aanbieden en belde er een aantal. En ja hoor! Ook bij de andere bedrijven nog genoeg mensen om in te zetten. Waarom gebeurt dat dan niet? Is het net zoiets als met zelfstandige klinieken, die aangeboden hebben om uitgestelde zorg van ziekenhuizen over te nemen maar daar geen of niet voldoende ruimte voor krijgen? Is het omdat dit soort organisaties niet gecontracteerd zijn?

Al onze dierbaren hebben een indicatie voor zorg. Hetzij vanuit de Wmo, hetzij uit de Wlz. Of de zorgverzekeraar betaald. Gewone zorgbudgetten waar gecontracteerde thuiszorgorganisaties altijd al uit betaald worden. Dus wat is dan de verklaring om niet automatisch krachten te bundelen met deze ondersteunende mantelzorgorganisaties? Want er bestaat een contract. Daar zit dan toch ook gewoon zoiets als een zorgplicht aan vast?

Wat gebeurt er eigenlijk met het geld vanuit de indicaties, als zorg wordt afgeschaald? Ik neem niet aan dat zorgorganisaties gewoon doorbetaald krijgen als er geen diensten worden geleverd? Dan moet er toch voldoende budget beschikbaar zijn om de organisaties, die normaal aanvullende mantelzorgdiensten aanbieden, daaruit te betalen?

We hebben te maken met totaal vastgelopen professionele zorg en mantelzorg enerzijds. En we hebben capaciteit bij zelfstandige thuiszorgorganisaties anderzijds. Zij zijn wellicht niet gecontracteerd door zorgverzekeraars, gemeenten of andere instanties maar we zitten nu midden in code zwart. In tijden van nood zouden toch gewoon meer flexibele regels moeten gelden? Veel vragen hė? Maar ik snap dit probleem echt niet! Wat ik wel weet? Het aanbod van zorg wordt nu bij mantelzorgers gezocht maar het aanbod van de ondersteunende organisaties wordt niet benut. Mantelzorgers dreigen om te vallen. Dat kan toch zeker nooit  de bedoeling zijn?

Met elkaar en voor elkaar zorgen door meer samenwerking onderling. Laten we daar nou eindelijk eens met elkaar naar streven.

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top