skip to Main Content
Wordt De Bezoekregeling Nou Wel écht Versoepeld?

Wordt de bezoekregeling nou wel écht versoepeld?

Via mail en chat ontvangen wij nog veel berichten van mantelzorgers die nog steeds niet voluit op bezoek kunnen bij hun dierbaren in zorginstellingen. Wij van Mantelzorgelijk willen graag weten hoe dat bij onze volgers zit. Wordt de bezoekregeling in de instellingen van jullie dierbaren nou wel écht versoepeld? Of toch nog niet?

Onderzoek

De coronamaatregelen zoals het bezoekverbod, hebben grote gevolgen op de gezondheid en het welzijn van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen, lazen wij in een onderzoek van het Trimbos-instituut en een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan om op korte termijn oplossingen te bieden en de gezondheid en het welzijn van ouderen en in verpleeghuizen en zorginstellingen niet verder te laten verslechteren.

Contact dat er is voldoet niet

 Gemiddeld scoren ouderen in verzorgingshuizen door de coronamaatregelen hoog op sociale en emotionele eenzaamheid. Bewoners missen vooral het persoonlijk contact met naasten en het contact dat zij wel hebben voldoet niet. Een derde van de familieleden vond hun naaste zeer sterk vereenzaamd. Zowel de bewoners als de familieleden en de medewerkers van de instellingen geven aan dat de gezondheid en kwaliteit van leven duidelijk is verslechterd.

Over kwaliteit van leven wordt niet gerept

Ook antropoloog Anne-Mei The deed onderzoek tijdens de coronacrisis. Ze werkte een paar weken in een verpleeghuis als assistent-zorgprofessional en schreef daar afgelopen week een artikel over in de Volkskrant. Haar conclusie? In verpleeghuizen gaat de focus op veiligheid ten koste van de bewoners. “In die eerste periode is vanuit de overheid en de sector zelf alles gericht op het voorkomen van besmetting, door middel van richtlijnen en beschermende maatregelen. Over de wijze waarop de kwaliteit van leven van bewoners kan worden gewaarborgd, wordt niet of nauwelijks gerept.”

 Samenspraak

Vooral verzorgingshuisbewoners en bewoners zonder ernstige cognitieve problemen lopen het grootste risico op achteruitgang van psychisch welbevinden door sociale isolatie.
Onder andere maatwerkoplossingen voor het toelaten van bezoek zijn belangrijk voor het welzijn van bewoners. Er moeten gerichte afwegingen gemaakt worden van de verschillende belangen die hierin een rol spelen. Een samenspel tussen kwaliteit van leven en de veiligheidsvoorzieningen. Afspraken over bezoek en invulling van de RIVM-richtlijnen zouden zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoner en familie tot stand moeten komen. Maar gebeurt dit ook in de praktijk, nu de versoepeling weer mogelijk is?

 Angstcultuur

 We begrijpen uit gesprekken met betrokkenen dat er bij alle partijen een enorme angstcultuur heerst. Zorgprofessionals zijn bang voor nieuwe uitbraken en willen de deuren zo lang mogelijk gesloten houden voor bezoekers. Anderzijds willen mantelzorgers niets liever dan hun dierbaren weer bezoeken, maar willen niet tegen het bezoekbeleid van de instelling ingaan uit angst voor represailles gericht tegen hun dierbaren. Gevolg? Nog steeds worden families uit elkaar gehouden, heerst er grote eenzaamheid en veel verdriet.

 Meldpunt

 Er blijken enorme verschillen in de bezoekregelingen te zijn. Sommige instellingen houden nog altijd strenge regels aan en versoepelen nauwelijks. Ten onrechte. De nieuwe maatregelen vanuit de overheid geven namelijk aan dat de deuren verder openkunnen als er geen besmettingen zijn. Sterker nog, tijdens de laatste persconferentie werd aangegeven dat het bezoeken van een dierbare een recht is en dat handhaving door de Inspectie tot de mogelijkheden behoort. Wij weten inmiddels dat er nu nog steeds strenge regels gelden, zelfs in instellingen waar nooit een uitbraak is geweest. Dat betekent dat fundamentele mensenrechten overtreden worden. Dit moet nu wel echt gaan stoppen! Ons meldpunt is nog steeds geopend. Mail ons je verhaal of bel ons. Samen gaan we op zoek naar de oplossing.

Mail:    meldpunt@mantelzorgelijk.nl

Tel:      088 505 43 31

Graag dit bericht delen!

Marjolijn-Margreet

Marjolijn-Margreet

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X