skip to Main Content
Woorden Doen Ertoe

Woorden doen ertoe

Woorden zijn belangrijk. De woorden die we kiezen geven weer hoe we een persoon waarderen en of we die persoon door een cliché lens zien, of als zijn unieke persoonlijkheid. De taal die we gebruiken weerspiegelt vaak onze eigen, onbewuste vooroordelen, vooral als het gaat om veroudering en geheugenverlies.

We zijn en worden allemaal blootgesteld aan negatieve beelden over leeftijd en veroudering op televisie, in gedrukte advertenties en zelfs op verjaardagskaarten, die oudere volwassenen als vergeetachtig, humeurig of zwak afschilderen en suggereren dat ouder worden voornamelijk draait om het verliezen van je onafhankelijkheid en identiteit. Zelfs het woord ‘oud’ wordt door sommigen op een denigrerende manier geïnterpreteerd en gebruikt.

Bij mijn bedrijf, Elder Care Alliance, zijn we erg geïnteresseerd in de kracht van taal, als we praten over het veranderen van de manier waarop de samenleving oudere volwassenen en veroudering ziet en waardeert. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het verminderen van het stigma dat vaak door mensen met dementie en hun zorgpartners wordt gevoeld.

Vaak raken we zo gewend aan bepaalde woorden dat we ons niet meer beseffen dat ze stereotypes in stand houden en barrières opwerpen. Daarom streven we ernaar om de taal bewust te gebruiken en proberen we ons aan bepaalde principes te houden, zoals:

Taalgebruik waarbij de persoon voorop staat.
We zeggen bijvoorbeeld ‘een persoon die met dementia leeft’ en niet ‘een demente bewoner,’ Dit onderkent de persoonlijkheid van het individu en vermindert stigma dat met deze ziekte samenhangt.
Als je je op de identiteit van iemand richt in plaats van op een diagnose of leeftijdsgebonden beperkingen, geef je blijk van respect voor de persoonlijkheid van het individu. Taalgebruik waarbij de ziekte voorop staat, identificeert alleen de beperkende factoren van het individu in plaats van de sterke kanten en eigenschappen die de persoon nog steeds bezit.

Een gemeenschap – geen instelling.
Woorden als ‘faciliteit’, ‘behandeling’, ‘patiënt’ en ‘afdeling’, die gebruikt worden om elementen van begeleid wonen voor ouderen te beschrijven, geven een beeld van een steriele, institutionele omgeving. De realiteit is echter dat woonvoorzieningen voor senioren levendige, betrokken gemeenschappen van ouderen zijn, die hun wijsheid en ervaring met anderen kunnen delen. We gebruiken woorden als ‘gemeenschap’, ‘zorgbuurten’ en ‘zorgpartners’ omdat die een nauwkeurigere beschrijving geven van de woonsituatie van senioren, en het partnerschap waarvan we kunnen spreken als het gaat om het ontvangen van zorg. Het tegenovergestelde van een persoon die zijn rechten grotendeels moet afstaan om zorg te kunnen ontvangen, iets dat nog steeds te vaak gebeurt.

Het ouder worden verwelkomen.
Met leeftijd komt ervaring, en kennis gebaseerd op ervaring brengt wijsheid. Woorden als ‘bejaarden’, ‘oud’ en ‘senioren’ roepen welbekende stereotypen op van oudere volwassenen en reduceren ons vermogen om het unieke individu en zijn gaven en bekwaamheden te zien. Dezelfde stereotypes kunnen barrières opwerpen tussen generaties, in plaats van die diversiteit aan ervaring en inzicht in te zetten om onze samenleving op een innovatieve manier vooruit te helpen.

Woorden als ‘ouderen’, ‘mentors’, ‘leden van de gemeenschap’ en ‘oudere volwassenen’ communiceren inclusie. Ze onderstrepen de realiteit dat oudere volwassenen een ongelooflijke wijsheid, vindingrijkheid en creativiteit hebben die ze met anderen kunnen delen en dat ze een aanhoudende, belangrijke rol spelen in de samenleving.

Misschien moeten we beginnen met onze eigen gedachtes over het ouder worden. Wat vind je leuk aan je eigen verouderingsproces? Wat zijn de dingen waar je bang voor bent als je denkt aan het ouder worden? Hoe leren we om het ouder worden en de ‘geschenken’ die het met zich meebrengt te omarmen, terwijl we tegelijkertijd de uitdagingen ervan onderkennen?

Alleen als we de confrontatie aangaan met leeftijdsdiscriminatie, kunnen we ons richten op de manier waarop de effecten daarvan zijn ingeworteld in instellingen en systemen die ons leven vormgeven, van de gezondheidszorg tot de werkplek.

Laten we de manier waarop we denken en praten over vergrijzing en oudere volwassenen veranderen. We kunnen meer leeftijdsgeïntegreerde gemeenschappen creëren waarin iedereen volledig kan deelnemen aan de ondersteuning van onze samenleving.

Door Adriene Iverson, voorzitter en algemeen directeur van Elder Care Alliance.

Avatar

Mariette Otten McGovern

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X