Straks #wmoalarm? Declaratiechaos bij gemeenten

Twee weken geleden trokken duizenden gezinnen aan de bel: de uitbetaling van PGB’s liep compleet spaak. Via social media kregen bezorgde twitteraars in een paar dagen voor elkaar wat de politiek en gewone media maar niet konden bewerkstelligen: naar aanleiding van het trending topic #pgbalarm moest de Sociale Verzekeringsbank (SVB) plechtig beloven dat alle betalingen nu binnen 5 tot 10 werkdagen worden gedaan. (Zien is geloven…)

Maar wat blijkt nu? Op de website zorgvisie.nl lezen we een alarmerend stuk van Wouter van den Elsen. Hij stelt vast dat financiële chaos niet alleen PGB-houders treft, maar ook grote gevolgen heeft voor de betalingen binnen de Wmo! Zorgaanbieders krijgen straks geen geld van de gemeenten, omdat de declaratiesystemen niet werken.

ZVM_LogoHet debacle met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) herhaalt zich in de Wmo. Dat zien zorgaanbieders en leveranciers van declaratie- en facturatiesoftware gebeuren. De systemen die gemeenten momenteel gebruiken om declaraties van zorgaanbieders te betalen, voldoen totaal niet.

Zorgaanbieders staan vergelijkbare problemen te wachten rond de uitbetaling van declaraties door gemeenten als de chaos die momenteel speelt met de uitbetaling van het pgb door de SVB. De meerderheid van de gemeenten is technisch niet in staat om facturen van aanbieders te betalen.

Declaratiechaos bij gemeentenDat zegt onder andere Bas van Nieuwkerk, algemeen directeur bij Care Expert, specialistische dienstverlener in het declareren en factureren van zorgbudgetten. Van Nieuwkerk baseert zijn uitspraak op basis van klantgesprekken met zorgaanbieders. ‘Ik heb klanten die werken voor 67 gemeenten. Bovendien ben ik bij verschillende bijeenkomsten over de iWmo geweest. Dat is de officiële VWS-standaard om betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Daar komt sterk naar voren dat op een paar gemeenten na nog geen enkele gemeente het hele traject kan doorlopen van declaratie tot uitbetaling.’

Noodoplossingen

Petra Dollekamp van bureau AAG adviseert zorgaanbieders. Ook zij ziet het betalingsverkeer in de Wmo falen. ‘Veel zorgaanbieders weten nog niet in welk format ze hun declaraties moeten aanleveren. Als gemeenten daar nu nog beslissingen over moeten nemen, dan weet je zeker dat aanbieders hun betalingen voor januari niet op tijd binnen zullen krijgen. Met name kleine aanbieders kunnen niet maanden zonder betaling. Er zullen noodoplossingen moeten komen zoals bevoorschotting van zorgaanbieders. Een ander knelpunt is de diversiteit van vastleggings- en facturatievereisten per gemeente. Aanbieders hebben meer voorbereidingstijd nodig om aan al die eisen te kunnen voldoen. Wat ik vooral betreur, is dat deze administratieve rompslomp de samenleving nu zoveel geld kost, dat je de besparingen in de zorg er tegen weg kunt strepen. Een eenduidige oplossing is noodzakelijk om de administratieve lasten in de toekomst structureel te verminderen.’

Brief

Van Nieuwkerk is van plan om gemeenten die nog geen format hebben aangeleverd, aan te schrijven. ‘Omdat we nog steeds wachten op de formats van een aantal gemeenten, willen we uit naam van onze klanten brieven versturen met de mededeling dat we ‘gewone’ facturen gaan sturen die aan de wettelijke eisen voldoen. Onze klanten moeten hun declaraties kunnen indienen, omdat ze recht hebben op de uitbetaling van geleverde zorg en dienstverlening. Of gemeenten deze factuur accepteren, is nog maar de vraag.’

Gemeente

Woordvoerder Asha Khoenkhoen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent de signalen van zorgaanbieders. Volgens haar had bij de transitie zorginkoop prioriteit boven administratie. ‘Het is daarom zeker nog niet overal geregeld. Maar er is al wel meer gebeurd op dit gebied dan wij van tevoren hadden verwacht. Zo hebben wij het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) opgericht. Hier kunnen gemeenten zich bij aansluiten om tot universele declaratie en facturatie te komen. Dat hebben we in een recordtempo opgezet, maar nog niet alle gemeenten zijn hier op aangesloten. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk gebeurt.’

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

  1. Klopt helaas, Vecozo werkt nog niet, dus we kunnen nu alles mailen met excel sheets en dat wordt voor iedereen een grote chaos. Zonde van ieders tijd en energie en………….bedrijven die hierdoor in de problemen komen. Want je zal maar een maand lang geen inkomsten hebben maar wel je medewerkers moeten betalen. PGB al over again

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top