skip to Main Content
Werk, Verlof En Mantelzorg #telefonischehulpvraag

Werk, verlof en mantelzorg #telefonischehulpvraag

Sinds een paar maanden krijgen Barbara en ik dagelijks telefonische hulpvragen van mensen die (gaan) zorgen voor een dierbare. De meeste telefoontjes gaan over werk, verlof en mantelzorg. Werkende mantelzorgers kunnen aanspraak maken op diverse regelingen. We zetten ze voor je op een rij.

CAO

Combineer je mantelzorg met een betaalde baan? Maak dan zo goed mogelijk gebruik van verschillende wettelijke verlofregelingen. Daarnaast kan je misschien je werktijden aanpassen, meer thuis werken en overuren sparen voor onverwachte situaties?

Het kan zijn dat in jouw cao andere of aanvullende afspraken staan vermeld over het zorgverlof. Gemeenten, provincies, NS, Verzekerings- en Bankwezen, Dierhouderij, Graanbewerkingsbedrijven, HISWA of Vleeswarenindustrie kennen dit soort afspraken al. De kans is groot dat in jouw cao naast de normale zorgverlofregelingen ook iets geregeld is.

 Zorgverlof

Mensen die werken en ook mantelzorger zijn, kunnen zorgverlof aanvragen bij hun werkgever. Er zijn twee soorten zorgverlof, waar je in dit blog over kunt lezen.

Kortdurend zorgverlof

Het is wettelijk geregeld dat je enkele dagen verlof kunt opnemen als je een inwonend (pleeg)kind, een inwonende partner of een van je ouders moet verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de periode na een ziekenhuis-ontslag of tijdens een ziekte. Dit heet kortdurend zorgverlof. Je moet dan wel kunnen aantonen dat alleen jij deze zorg kunt geven.

Maximum aantal uren
Je kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Maar er geldt wel een maximum van het aantal uren dat je kunt opnemen: twee keer het aantal uren dat je per week werkt, binnen een periode van twaalf maanden. Als je bijvoorbeeld altijd 36 uur per week werkt, kun je per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Aanvragen bij werkgever
Kortdurend zorgverlof vraag je aan bij je werkgever. Die kan het verlof alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. Als het zorgverlof is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag hij je verzoeken om aan te tonen waarom het verlof echt noodzakelijk is. En achteraf kan hij vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.
Kom je er niet uit met je werkgever? Raadpleeg dan personeelszaken, je vakbond of schakel desnoods rechtshulp in.

Doorbetaling
Tijdens het verlof betaalt je werkgever in ieder geval 70 procent van je salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, moet hij het aanvullen tot het minimumloon. Tijdens het kortdurend verlof bouw je bovendien net als anders, gewoon vakantiedagen op.

Langdurend zorgverlof

Dit verlof is er om voor langere tijd voor een ernstig zieke partner, kind of ouders te zorgen.

Maximum aantal uren
Je kunt per twaalf maanden maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Je mag het verlof over maximaal achttien weken verdelen.

Aanvragen bij werkgever
Je dient dit verlof schriftelijk aan te vragen bij je werkgever. Dat moet minstens twee weken voordat het verlof ingaat, gebeuren.  Je werkgever mag dit verlof alleen weigeren, als hij goede redenen heeft. Bijvoorbeeld als het bedrijf door jouw verlof in grote problemen komt. En uiteraard kan hij je verzoeken om aan te tonen waarom het verlof nodig is. Is het zorgverlof begonnen, dan mag je werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag hij achteraf – net als bij het kortdurend onderzoek – vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

Doorbetaling
Je krijgt deze verlofuren niet uitbetaald, tenzij in dit in jouw cao anders is bepaald. Je bouwt wel vakantiedagen op.

Uitbreiding van het zorgverlof

Zorg je voor een buurvrouw of een goede vriend? Sinds 1 juli 2015 kan je als mantelzorger óók kort of langer zorgverlof opnemen als je zorgt voor grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. En daar blijft het niet bij. Voor andere huisgenoten dan je kinderen of partner, dus bijvoorbeeld voor een inwonende tante, kan je eveneens zorgverlof aanvragen. En zélfs voor mensen met wie je een sociale relatie hebt (de buurvrouw of een vriend) en die van jou afhankelijk zijn.

 

Bron: Rijksoverheid, Mezzo

Avatar

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
Teken de petitieOverheid, praat MET mantelzorgers en NIET OVER mantelzorgers
Tekenen
X