Welke verlofregelingen zijn er voor werkende mantelzorgers?

Welke verlofregelingen zijn er voor werkende mantelzorgers? Die vraag krijg ik weer steeds vaker via hulplijn en mail. We hebben er hier natuurlijk al vaker over geschreven maar voor alle nieuwkomers zet ik alles toch nog een keer op een rijtje:

Ben je mantelzorger en werk je voor een werkgever? Dan kun je gebruik maken van een aantal wettelijke regelingen. Deze regelingen vallen onder de Wet arbeid en zorg (met verschillende verlofregelingen) en de Wet flexibel werken (over de aanpassing van het aantal werkuren). Ook bevatten sommige cao’s specifieke afspraken met betrekking tot mantelzorg. We noemen hier een aantal regelingen waar je recht op zou kunnen hebben:

Calamiteitenverlof: 

Voor werknemers die door onvoorziene persoonlijke omstandigheden acuut vrij moeten nemen. Bijvoorbeeld bij ziekte of een ongeval. Je kunt in zo’n geval een paar uur tot één dag doorbetaald verlof krijgen.

Kortdurend zorgverlof:

Voor werknemers die zorg leveren aan:

 • Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
 • Andere personen die deel uitmaken van het huishouden, zoals een inwonende tante
 • Bekenden met wie de werknemer een sociale relatie heeft, zoals een buur- vrouw of goede vriend

Kijk voor meer informatie over zorgverlof op de site van de Rijksoverheid.

Dit kan oplopen tot maximaal twee keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. Het verlof wordt voor tenminste 70% van het salaris doorbetaald. Dit is minimaal het minimumloon, maar niet meer dan het maximumdagloon van € 211,42 (2018). Meestal wordt het verlof via een cao-afspraak aangevuld tot 100%. Bij zorg voor een bekende is het een voorwaarde dat de werknemer de enige is die de zorg kan verlenen.

Langdurend zorgverlof:

Voor werknemers die zorg leveren aan:

 • Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
 • Andere personen die deel uitmaken van het huishouden, zoals een inwonende tante
 • Bekenden met wie de werknemer een sociale relatie heeft, zoals een buur- vrouw of goede vriend.

Hierbij geldt: Maximaal zes keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. In overleg met de werkgever wordt bepaald of dit verlof in deeltijd of voor de volledige werktijd opgenomen wordt. De werkgever hoeft geen salaris te betalen tijdens het verlof.

Goed om te weten:

 • Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je voor langere tijd moet zorgen. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden.
 • Langdurend zorgverlof vraag je minstens 2 weken, voordat je het verlof wilt opnemen, schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof (bijvoorbeeld een doktersverklaring). De werkgever hoeft het salaris niet door te betalen over de uren dat het langdurig verlof geldt.
 • Door daling van je inkomen kom je mogelijk in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag.
 • In de periode dat je zorgverlof hebt, bouw je vakantiedagen op. Tijdens onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op.
 • Pensioenregelingen verschillen per bedrijf en per sector. Informeer daarom bij je werkgever naar de gevolgen van verlofopname voor je pensioen.

Bron: CNV

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top