skip to Main Content
Dit Weet Bijna Niemand Over De Thuishulp! #wmo

Dit weet bijna niemand over de thuishulp! #wmo

Vorig jaar lieten gemeenten 300 miljoen euro op de plank liggen dat was bestemd voor onder andere de ouderenzorg. Nu blijkt dat óók de mogelijkheid om burgers huishoudelijke hulp met korting aan te bieden, nauwelijks wordt benut, aldus PlusOnline.nl

Per 2015 werd de zorg de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zaken als de dagbesteding, woningaanpassing, het vervoer in de regio en de thuishulp waren vanaf dat moment niet meer de verantwoording van het rijk, maar van iedere gemeente afzonderlijk.
Meest in het oog lopende consequentie van de veranderingen was dat veel ouderen minder thuishulp kregen dan voorheen. Thuishulp, dat is hulp bij schoonmaken, opruimen, bedden opmaken, de afwas doen, enzovoort.

Minder thuishulp
Die korting op de thuishulp, was van ten onrechte en soms zelfs in strijd met de wet, zo bleek achteraf. Af en toe greep de rechter zelfs in om besluiten van een gemeente terug te draaien. Maar de meeste kortingen werden niet teruggedraaid en er vielen ontslagen bij grote thuiszorgorganisaties. Pas eind 2015 bleek dat de gemeenten wel heel zuinig waren geweest: er lag 300 miljoen euro aan ongebruikte zorggelden op de plank.

Maar er is nog een potje
En er blijkt nog een potje te zijn dat onbenut blijft, zo constateerde de Consumentenbond kort geleden na een rondgang bij diverse gemeenten. Omdat zoveel thuishulp-krachten hun baan dreigden te verliezen, stelde het Rijk aan gemeenten voor de jaren 2015 en 2016 een toelage beschikbaar, voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp. Met die toelage, kunnen gemeenten er bijvoorbeeld voor kiezen, dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt verlaagd naar 5 euro per uur in plaats van 10 euro per uur.

Andere gemeenten helpen er mantelzorgers mee door hen huishoudelijke hulp tegen een redelijk tarief aan te bieden. Zo kunnen in Den Haag inwoners die meer dan acht uur per week mantelzorg bieden, voor 5 euro hun huis laten schoonmaken. In Boxtel kunnen bewoners die huishoudelijke hulp via de Wmo te duur vinden, voor 5 euro per uur huishoudelijke hulp ‘kopen’.

Geld ontvangen, maar niet uitgegeven
Gemeenten hebben zich massaal aangemeld voor deze regeling en geld ontvangen, maar de informatie is in veel gemeenten onvindbaar op de website en dus nauwelijks doorgesluisd naar de bewoners. De Consumentenbond zocht op websites van de gemeenten naar informatie, maar vond die maar mondjesmaat, of zelfs helemaal niet.

Wist jij hiervan?
Wist jij dat je een korting kunt krijgen op het uurtarief voor huishoudelijke hulp? Waarschijnlijk niet. En dat ligt dus niet aan jou. Gemeenten hangen bepaald niet aan de grote klok dat ze inwoners op deze manier tegemoet kunnen komen in de kosten, aldus de Consumentenbond. Ga dus naar de website van de gemeente of naar het Wmo-loket, schrijf met de gemeenteraad en meld je bij de thuiszorgorganisatie. Kom in actie. Het is nog niet te laat!

bron:PlusOnline.nl

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X