skip to Main Content

‘We moeten jonge mantelzorgers eerder opsporen’ #weekvandejongemantelzorger

Deze week was het de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Terecht dat daar veel aandacht voor is, want bijna één op de tien jongeren in Nederland zorgt voor een ziek familielid. Of heeft een ouder of broertje, zusje met een psychische beperking of verslaving. Deze jongeren zijn geholpen als school of hulpverlener herkent dat ze steun kunnen gebruiken. En dat spreekt nog lang niet altijd vanzelf. Carolien Stam, redacteur van Zorg & Welzijn, schreef er een artikel over, dat wij graag delen.

‘Wat goed werkt om jonge mantelzorgers in beeld te brengen’, zegt Joost de Haan van Movisie, ‘is heel praktisch op scholen voorlichting te geven over wat het betekent om voor je ouders of broertje of zusje te zorgen. Veel jonge mantelzorgers – leeftijd 10 tot 25 jaar – weten zelf niet eens dat ze mantelzorger zijn. Ze hebben weinig tijd voor school, voor sociale contacten en ze hebben vaak concentratieproblemen. We moeten jonge mantelzorgers eerder opsporen en deze groep structureel ondersteunen.’

Structureel ondersteunen

Tijdens de Conferentie Jonge Mantelzorgers bracht Movisie, samen met JMZ pro (professionals  voor jonge mantelzorgers) verschillende professionals, beleidsmakers, en wetenschappers bij elkaar om zich te buigen over de vraag: Hoe kun je jonge mantelzorgers beter en structureel ondersteunen? Inderdaad, de integrale samenwerking tussen zorg en onderwijs is, zoals zo vaak, het toverwoord. ‘Maar deze jonge mantelzorgers moeten eerst herkend en erkend worden’, zegt Joost de Haan, adviseur informele zorg bij Movisie. Ook Kinderombudsman Margrite Kalverboer luidde dit weekend de noodklok over kinderen en jongeren die zorgen voor familieleden.

Kinderombudsman

Nooit vriendjes mee naar huis nemen, omdat je bang bent dat je vader of moeder iets geks doet. Of door de zorg voor je zieke ouder niet aan je huiswerk toekomen. Uit gesprekken die de Kinderombudsman met kinderen en jongeren had, kwamen heel goede en concrete aanbevelingen over op welk moment welke aandacht gewenst is. Zo vertelde een meisje aan een leraar over de problemen thuis, maar gebeurde er niets. Toen de verslaafde vader van een jongen werd opgenomen en veroordeeld voor huiselijk geweld, kwam er geen hulp voor de zoon. ‘Terwijl het vrij logisch is dat dit effect heeft op een kind’, zei de jongen later zelf. De hulp en zorg is nu vaak alleen op de vader of moeder gericht en dat moet volgens de Kinderombudsman veranderen.

Vindplaats jonge mantelzorgers

‘We weten te weinig over hoe je jonge mantelzorgers kun helpen’, zegt De Haan, ‘bijvoorbeeld om hun veerkracht te verhogen of hen in hun studie extra te begeleiden.’ Prof. Dr. Alice de Boer heeft op de conferentie van Movisie op een rij gezet wat er al wel bekend is over jonge mantelzorgers. Belangrijk is dat ze herkend worden. Een belangrijke vindplaats is het onderwijs, omdat daar algauw de directe gevolgen te zien zijn van de belasting van de jonge mantelzorgers: ze verzuimen meer, komen vaker te laat en presteren soms ondermaats. ‘Met name op school zouden deze jongeren extra begeleid kunnen worden’, zegt De Haan.

Sociaal professionals moeten alert zijn

Maar ook de hulpverleners van de patiënten en de sociaal professionals in de wijkteams kunnen meer alert zijn op de kinderen die thuis als vanzelf veel zorg en hulp verlenen. De Haan: ‘Het is nodig dat er een integrale benadering is voor jonge mantelzorgers, dat partijen samenwerken in de ondersteuning van deze kinderen en jongeren.’ Inderdaad is de gemeente volgens De Haan de partij die de regie neemt en de ondersteuning voor jonge mantelzorgers specifiek in het beleid moet opnemen. ‘Wijkteams en sociaal professionals kunnen dit thema ook bij gemeenten aankaarten.’

Chill-avond

Er zijn gemeenten die juist specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers hebben. Zo heeft het mantelzorgsteunpunt in Amsterdam – Markant – een “signaleringskaart” gemaakt van waar je op kunt letten om jonge mantelzorgers te herkennen. In Den Bosch heeft de gemeente een kwartiermaker ingezet om een JMZ-groep (Jonge Mantelzorgers) op te richten. Die kwartiermaker is met jonge mantelzorgers om tafel gaan zitten om te praten over waar ze behoefte aan hadden. Daaruit is onder andere een wekelijkse “Chillavond” gekomen. Er wordt nu ook gewerkt aan een spreekuur met een jongerenwerker.

Leren van het buitenland

Jonge mantelzorgers moeten meer bekendheid krijgen. Dat is het doel van Movisie en andere meewerkende kenniscentra. Joost de Haan: ‘Op verschillende platforms willen we de aandacht vestigen op jonge mantelzorgers en hoe we hen beter kunnen ondersteunen. Daarnaast hopen we te leren van een internationaal onderzoek over de behoefte aan ondersteuning, , waar vanuit Nederland het SCP en Vilans aan meewerken. Deze groep jongeren heeft andere hulp nodig dan de gewone mantelzorger. Wij kunnen nog veel van het buitenland leren.’

Meer informatie over hulp aan jonge mantelzorgers:

www.vanzelfsprekendjmz.nl

www.centrum1622.nl/actueel/klein-geeft-les-mantelzorg

https://www.movisie.nl/artikel/conferentie-jonge-mantelzorgers

https://gemeenten.movisie.nl/doel/mantelzorg-versterken/beleid/groepen-mantelzorgers

Bron: Zorg & Welzijn, artikel geschreven door Carolien Stam

Avatar

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X