Wat als we straks allemaal vrijwilliger in de zorg moeten worden?

Als je nou maatschappijbreed kijkt, valt je dan niet iets op? Mij namelijk wel: de oproepen om als vrijwilliger aan de slag te gaan binnen de professionele zorg vliegen je om de oren.  Best heftig om te constateren wat de effecten van personeelstekorten in die beroepsgroep teweegbrengen. Maar wat als we straks allemaal vrijwilliger in de zorg moeten worden? Denk je maar eens in wat het inhoudt als de zorg echt zo afhankelijk wordt van vrijwilligers:

  1. Als de zorg- en ondersteuningsdiensten voornamelijk worden bemand door vrijwilligers, kan de vraag naar zorg mogelijk niet volledig worden vervuld. Er kan een tekort aan beschikbare vrijwilligers zijn om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen, wat resulteert in onvervulde zorgbehoeften.
  2. Afhankelijkheid van vrijwilligers kan leiden tot ongelijke toegang tot zorg- en ondersteuningsdiensten. Sommige regio’s of gemeenschappen kunnen mogelijk meer vrijwilligers hebben dan andere, waardoor er ongelijke toegang tot zorg ontstaat. Dit kan leiden tot ongelijkheid in gezondheidsresultaten tussen verschillende bevolkingsgroepen.
  3. Vrijwilligers hebben doorgaans niet dezelfde professionele training en ervaring als betaalde zorgverleners. Dit kan leiden tot variaties in de kwaliteit van zorg die wordt geboden. De zorgervaring en expertise van vrijwilligers kunnen variëren, wat de consistentie en betrouwbaarheid van zorg kan beïnvloeden.
  4. Als het zorgsysteem hoofdzakelijk afhankelijk is van vrijwilligers, kan dit leiden tot overbelasting van deze vrijwilligers. Ze kunnen worden geconfronteerd met een grote vraag naar zorg en ondersteuning, wat kan leiden tot vermoeidheid en burn-out. Dit kan de duurzaamheid van het vrijwilligersbestand in gevaar brengen.
  5. Vrijwilligers zijn vaak beschikbaar op basis van hun eigen schema’s en verplichtingen. Dit kan leiden tot een gebrek aan continuïteit in de zorg- en ondersteuningsdiensten. Patiënten en cliënten kunnen te maken krijgen met wisselende zorgverleners, wat de kwaliteit en coördinatie van zorg kan beïnvloeden.

Het is zonder twijfel een vaststaand feit dat vrijwilligers een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en dat zorg- en ondersteuningsdiensten niet meer zonder hen kunnen functioneren. Maar een evenwichtige mix van vrijwilligers en professioneel opgeleid personeel is wel echt nodig om kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan iedereen die het nodig heeft.

En dan heb ik het nog niet eens over mantelzorgers die vrijwillig taken van professionals moeten overnemen. Voor hen zijn de consequenties waarschijnlijk het grootst. Denk aan belastbaarheid, gezondheid, financiële gevolgen en de emotionele druk. Maar daarover meer in een volgend blog. Eerst bovenstaande rampspoed maar eens verwerken, toch?  😳

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top