Wanneer je eigen leven niet geleefd kan worden.

Langer Thuis; al 10 jaar het motto van het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en ouderenzorgorganisaties. Maar hoe doe je dat? Hoe faciliteer je mantelzorgers, zodat hun dierbaren langer thuis kunnen wonen? De ideologie van Langer Thuis, lijkt niet geschraagd met ondersteunende en helpende maatregelen die op elkaar afgestemd zijn.
Na jaren ervaring weet ik als partnerzorger wat nodig is om langer thuis te kunnen wonen.

Een routeplanner
Een wegwijzer is nodig naar maatregelen en voorzieningen die Langer Thuis mogelijk maken. Een digitaal of fysiek punt waar je alle informatie vindt op de route naar langdurige zorg of het gemeentelijk loket, wie kom je op de route tegen? Wie levert wat, wat kan je vragen? En voor mij graag digitaal, ik heb geen zin in belacties en minutenlang in de wacht staan.
Zo is MEE een belangrijke speler op de route naar langdurige zorg. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Dat is het startpunt naar een persoonsgebonden budget (PGB). Er zijn vast vele routes te maken. Een jonge mantelzorger loopt weer een andere route dan een ouderzorger, of mantelzorger die voor haar ouders én haar jonge kinderen zorgen.
In Amsterdam kunnen de Buurtteams die rol en positie hebben. Buurtteams, onafhankelijke cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, Praktijkondersteuners bij de huisarts; alles is er al. Toch moeten de meeste mantelzorgers het zelf uitzoeken.
Doen al die professionals dan hun werk niet goed genoeg? Dat is vast niet het probleem, maar de versnippering veroorzaakt files en gemiste wegen.

Vereenvoudiging en samenspel
Dagelijks wordt ik geconfronteerd met professionals die niet samenwerken: huisarts, apotheek, gemeente, indicatiesteller. Ik wordt dan ‘ingezet’ als mediator om beslissingen los te trekken. Argonaut, (sociaal, medisch adviespartner) wil dat ik met de helpdesk van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), regel dat het indicatiegesprek online kan plaatsvinden. De apotheker vraagt of ik de B-code van het recept wil ophalen bij de huisarts. Ik kan geen verbandmateriaal krijgen van Mediq omdat de apotheker niet samenwerkt met deze organisatie. De huisarts vraagt of ik wil aandringen bij de apotheker dat het verbandgaas toch echt geleverd moet worden. Het recept komt helaas niet aan. Gekmakend…!
Ik moet dus bemiddelen tussen de gemeente als publieke opdrachtgever en Argonaut als private equity opdrachtnemer, en tussen huisarts en apotheker die de telefoon niet willen pakken om elkaar te informeren.

Vervangende zorg
Ik ga me niet verliezen in definities en omschrijvingen van wat precies bedoeld wordt met respijtzorg. Ik wil gewoon dat de zorg wordt overgenomen. En dat willen de meeste mantelzorgers. Het is fysiek en emotioneel niet vol te houden wanneer je eigen leven niet geleefd kan worden. Door een persoonsgebonden budget is dit te realiseren.
Faciliteer álle mantelzorgers met een budget waardoor vervangende mantelzorg geregeld kan worden en neem het op in het basispakket van de zorgverzekering. Enne….. die 20 dagen per jaar die de zorgverzekeraar vergoedt in een aanvullende verzekering, zijn onvoldoende.

Een kortere werkweek
In tijden van personeelskrapte in de zorg wordt door zorgorganisaties gretig een hypotheek genomen op mantelzorginzet. Maar veel mantelzorgers werken al. Betaald en onbetaald werk gaan samen wanneer er structureel tijd in de werkweek wordt ingebouwd. Een aantal bedrijven doet het al. Software bedrijf Afas geeft alle werknemers een betaalde vrijdag vrij. De Volksbank volgt het voorbeeld. Achmea doet het al een paar jaar. Sinds 1 januari 2021 heeft Achmea de werkweek voor werknemers verkort van 36 naar 34 uur.
Dit is inclusief werkgeverschap waardoor de combinatie onbetaald en betaald werk mogelijk wordt.

Bestaanszekerheid
Intensieve mantelzorgers zien zich gedwongen minder te werken, zij missen opdrachten als ZZP’er, verliezen hun bijdrage uit het persoonsgebonden budget een dag na overlijden van een naaste. Hun loopbaan en bestaanszekerheid wordt bedreigd.
Een financiële compensatie voor de extra kosten van mantelzorgers in de vorm van een ‘mantelzorgbijslag’ is helpend.
De mantelzorgbijslag is een vaste tegemoetkoming voor iedere mantelzorger, ongeacht inkomen en leefsituatie, vergelijkbaar met de kinderbijslag. Nu de samenleving zich richt naar intensief mantelzorgen voor onze dierbaren, lijkt dit een rechtvaardige besteding van overheidsgelden.

Lotgenotencontact
Lotgenoten zijn voor elkaar een bron van informatie, ervaring, ondersteuning, méér dan professionals ooit voor je kunnen betekenen. Maar ik verheug me niet op een mantelzorgcafé, een informatiebijeenkomst, uitje of high tea met lotgenoten.
Mantelzorgelijk roept gemeenten op om hun mantelzorgers aan te melden bij Mantelzorgelijk en het jaarlijkse lidmaatschap van € 10,- voor hen te betalen. Mantelzorgers kunnen hier 24/7 online terecht bij ervaringsdeskundigen om hun lasten te delen en gerichte steun te ontvangen.

Tot slot
De noodzaak tot mantelzorg treft zo veel meer mensen dan alleen de oudere generatie. Denk aan ouders van zorgintensieve kinderen, mensen met een niet aangeboren hersenletsel, jonge mantelzorgers die voor hun ouders zorgen.

Avatar foto

Anke van Beckhoven
Intensieve mantelzorger voor partner en vader.
Nieuwsgierig en verwonderd over hoe we zorg en ondersteuning geregeld hebben in Nederland.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top