Wanneer ben je nou eigenlijk mantelzorger?

Iedereen mag zich mantelzorger noemen. Toch zijn er verschillende definities in gebruik en wordt de term mantelzorg niet éénduidig ingezet. Wanneer ben je nou eigenlijk mantelzorger?

Volgens de Rijksoverheid ben je mantelzorger als je voor iemand zorgt in jouw omgeving. Je doet dat vrijwillig, omdat je een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriend of buren. Maar als je een huishouden met iemand deelt, dan vallen veel taken weer onder gebruikelijke hulp en niet onder mantelzorg. Er is dus een verschil tussen een intern wonende mantelzorger en een externe mantelzorger. Dat maakt het al wat onduidelijker.

Volgens de Regelhulp van het ministerie VWS is mantelzorg het regelmatig verzorgen van een familielid, vriend of buurman met een (psychische) ziekte of beperking die daardoor (in sommige gevallen) thuis kan blijven wonen. Ook staat daar: ‘Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar. U bent mantelzorger als u iemand lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan u normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Dankzij uw zorg is minder of geen thuiszorg nodig.’ We vragen ons af wat er precies bedoeld wordt met: normaal gesproken, regelmatig, lange tijd en veel zorg? Hier wordt de uitleg al was ongrijpbaarder.

Dan lezen we bij het Centraal Bureau voor de Statistiek dat je pas mantelzorger bent als de mantelzorg minimaal 3 maanden duurt óf minimaal 8 uur per week is. Terwijl het Sociaal Cultureel Planbureau de definitie hanteert dat mantelzorg alle hulp is van mensen aan iemand met gezondheidsproblemen uit hun sociale netwerk die niet wordt gegeven in het kader van een beroep.

Als we dan inzoomen op een gemeentelijke website dan lezen we daar dat je pas mantelzorger bent als je minimaal drie maanden én minstens acht uur per week voor iemand zorgt. Een andere gemeente zegt dat je meer dan 8 uur per week moet zorgen voor minimaal 1 jaar. Weer een andere gemeente stelt dat de inzet van een mantelzorger wel minimaal drie maanden aaneengesloten dient te zijn. Snap jij het nog?

Veel instanties geven dus hun eigen invulling aan de termen mantelzorg en mantelzorger. Dat maakt het voor de mantelzorger niet makkelijk en vaak onvoorspelbaar. In grote lijnen is iedereen het wel met elkaar eens, maar het zijn de nuances en lokale invullingen die veel onduidelijkheid geven. Dat maakt het allemaal niet makkelijker.

Opvallend is ook dat de beschreven taken van mantelzorgers bij de verschillende instanties behoorlijk uiteenlopen. Van gezelschap houden en emotionele steun tot verpleegkundige handelingen en het voeren van de complete huishouding. Over één ding zijn ze het allemaal wel eens: mantelzorg is onbetaald, vrijwillig en van een enorme maatschappelijke waarde.

Vanuit Mantelzorgelijk hebben we het dringende verzoek dat instanties op landelijk, regionaal en lokaal niveau dezelfde definitie hanteren voor mantelzorg en mantelzorger. Want ons bekruipt nu het gevoel dat deze termen onderhevig zijn aan de verschillende eigen belangen. Hoe kan een mantelzorger nu rekenen op een gedegen voorspelbaar ondersteuningsaanbod? Dit veroorzaakt nog meer druk op het al onvoorspelbare leven van een mantelzorger. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

 

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top