Waarschuwing! Check de bezoekregeling van jouw instelling

Al eerder schreven we op Mantelzorgelijk over de noodverordening van de Veiligheidsregio’s in Nederland. Deze verordening is op 10 augustus opnieuw aangepast. De persconferentie kondigde vooral maatregelen aan voor jongeren en studenten. Maar er is ook een aanpassing gedaan in de bezoekregeling van verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderen. Het is dus belangrijk om nu alvast de bezoekregeling en maatregelen van jouw instelling te checken bij eventuele toekomstige besmettingen.

Een kort terugblik

In artikel 2.9 van de noodverordening stond eerder dat de toegang tot een instelling verboden was bij een besmetting. We hebben allemaal ervaren wat de vreselijke effecten zijn geweest van de gehele lockdown in de afgelopen maanden. Dit mocht nooit meer gebeuren zeiden politici, ouderenspecialisten en naast betrokkenen. Bij een eventuele tweede golf moet meer maatwerk worden toegepast en is volledige sluiting van een instelling ongewenst. De instellingen kregen de maatschappelijke opdracht om hier in de toekomst anders mee om te gaan.

Wat is er nu aan de hand?

De regering heeft aangegeven om zo min mogelijk landelijke maatregelen af te kondigen, maar dat er veel meer lokaal of regionaal ingezet moet worden. Op zich niks mis mee. Maar als je nu het bekende artikel 2.9 erbij pakt, dan lees je daar een uitbreiding. De beheerder van een instelling kon het verbod al eerder opheffen voor mensen in de stervensfase, de wet Zorg en Dwang en voor de structurele vrijwilligers. Daar is nu letterlijk bijgekomen: ‘De beheerder verleent in ieder geval toestemming voor bezoek indien het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat’.

Wat betekent dit?

Volgens de toelichting in diezelfde verordening betekent dit dat de veiligheidsregio’s niet optreden tegen de verpleeghuizen, maar uitsluitend tegen bezoekers die daar zonder toestemming aanwezig zijn. Er is geen verbod op bezoek, behalve voor locaties waar besmettingen zijn. Hier heb je dus als bezoeker van de instelling toestemming nodig van de beheerder. In het geval van een besmetting zal de beheerder dus bepalen of er überhaupt bezoek mogelijk is. Verderop in de toelichting staat dat hij hier niet toe verplicht is. Hier worden we dus afhankelijk van de aanpak van de beheerder en kan er gehandhaafd worden vanuit de veiligheidsregio.

Waarom de waarschuwing?

De besmettingen lopen verder op en veel mantelzorgers zijn bang voor een tweede golf. De grootste angst is een herhaling van de maatregelen die we al hebben doorstaan. Maar nu staat in de nieuwste verordening dat de beheerder van een instelling de toestemming bepaalt voor toegang en bezoek. Wij hebben begrepen dat er instellingen zijn die de draaiboeken al klaar hebben liggen. Dat ze dan gaan werken met geïsoleerde afdelingen in plaats van een volledige sluiting. Dat er cliëntenraden zijn die nauw betrokken worden bij deze besluitvorming. Maar hoe dat zit voor jou? Wij weten het niet.

Goede raad

Wij raden iedereen aan, die een dierbare heeft in een verpleeghuis of in een andere woonvorm voor ouderen, om contact op te nemen met de leiding of met de cliëntenraad van de betreffende instelling. Vraag wat hun aanpak is bij een besmetting en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Probeer vooraf helder te krijgen wat de lokale maatregelen zullen zijn en probeer daar invloed op uit te oefenen. We moeten ons niet weer laten verrassen. Zonder algemene richtlijn lopen we nu het risico om overgeleverd te zijn aan de kunde, moed en het inzicht van de leiding van een lokale instelling. Dat kan positief uitpakken, maar zeker ook negatief. Het is belangrijk om niet te wachten tot het je overkomt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Overige instellingen

Voor zover wij het nu kunnen lezen is artikel 2.9 alleen van toepassing op instellingen en woonvormen voor ouderen. Woont jouw dierbare in een andersoortige instelling? Neem dan ook contact op met de leiding en informeer naar de aanpak. De verwarring over de aldaar eerder ingestelde maatregelen is zeker niet voor herhaling vatbaar. Kijk ook bij de verschillende koepels of hier al specifieke aandacht aan wordt besteed.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top