Waarom weten we zo weinig over palliatieve zorg?

De afgelopen weken heb ik veel reacties gekregen van lotgenoten die blij zijn dat ik nu eens een serie blogs over palliatieve zorg schrijf. Best gek dat mantelzorgers zo weinig bekend zijn met deze vorm van zorg, toch?  Er zijn echter verschillende redenen waarom er relatief weinig bekendheid is over palliatieve zorg in vergelijking met andere vormen van zorg. Denk oa aan de taboe en stigma en de manier hoe we in onze maatschappij denken over behandelingen. Hieronder ga ik daar wat dieper op in:

1. Taboe en stigma: Palliatieve zorg heeft te maken met het einde van het leven en de zorg voor terminaal zieke patiënten. Dit onderwerp kan gevoelig en moeilijk zijn om over te praten. Er heerst vaak een taboe en stigma rondom de dood en sterven, wat kan leiden tot terughoudendheid om openlijk over palliatieve zorg te praten en hierover informatie te verspreiden. Best jammer want uiteindelijk krijg je hier, ongeacht je achtergrond of leeftijd, allemaal mee te maken.

2. Focus op genezing: In de moderne geneeskunde ligt de nadruk in principe vaak op het genezen van ziekten of op het verlengen van het leven. Palliatieve zorg richt zich daarentegen op het verbeteren van de kwaliteit van leven van terminaal zieke patiënten en het verlichten van symptomen, in plaats van te streven naar genezing. Deze focus kan ervoor zorgen dat palliatieve zorg minder aandacht krijgt in vergelijking met andere medische disciplines.

3. Beperkte middelen en financiering: Palliatieve zorg kan complex en intensief zijn, en vereist vaak gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Niet alle zorginstellingen hebben voldoende middelen en financiering om uitgebreide palliatieve zorg aan te bieden. Dit kan leiden tot beperkte toegang tot palliatieve zorg en een gebrek aan bekendheid met betrekking tot de beschikbare diensten. (Toch best vreemd, he? Uiteindelijk gaan we allemaal dood dus waarom investeren we dan niet in die belangrijke tak van zorg?)

4. Gebrek aan opleiding en training: Veel zorgverleners hebben beperkte opleiding en training gehad op het gebied van palliatieve zorg. Hierdoor kunnen ze zich minder comfortabel voelen in het bieden van palliatieve zorg en kunnen ze mogelijk niet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en best practices. Een gebrek aan opleiding en training kan leiden tot een gebrek aan kennis en begrip van palliatieve zorg bij zorgverleners en het bredere publiek.

5. Communicatie en informatieverspreiding: Het effectief communiceren over palliatieve zorg en het verspreiden van informatie naar het grote publiek kan een uitdaging zijn. Het is belangrijk om begrijpelijke en toegankelijke informatie te verstrekken over palliatieve zorg, zodat mensen zich bewust worden van de beschikbare diensten en de voordelen ervan. Op Carend.nl , Agora – Leven tot het einde!, Nationaal Programma Palliatieve Zorg II, Palliaweb, Landelijk Steunpunt VPTZ en AllerZorg,kun je gelukkig zelf ook heel veel informatie vinden.

Ondanks deze uitdagingen is er de afgelopen jaren iets meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg en is er een groeiende erkenning van het belang ervan. Er zijn inspanningen gaande om de bekendheid en toegankelijkheid van palliatieve zorg te vergroten, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het is belangrijk dat er blijvende inspanningen worden geleverd om palliatieve zorg beter bekend te maken en de kwaliteit ervan te verbeteren, zodat terminaal zieke patiënten en. hun mantelzorgers de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben in deze gezamelijke laatste levensfase.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top