Waar zorg is, is mantelzorg© #opinie #e-health

Waar zorg is, is mantelzorg. © Deze vlieger gaat bijna altijd op. Maar waarom blijft het dan zo moeilijk om mantelzorgers te betrekken bij ontwikkelingen in de zorg? Ook in de ontwikkeling van allerlei tools en hulpmiddelen blijft de mantelzorger een blinde vlek in de aanpak. En dit terwijl wij direct de effecten ondervinden en weten wat wel en niet kan werken.

Deze week is de E-health week in Nederland. Veel knappe koppen buigen zich al jaren over de toekomstige vergrijzing en de hoge zorgkosten. Verdere digitalisering zou hier een goede bijdrage aan kunnen leveren. Maar in hoeverre staan ze in contact met onze dagelijkse werkelijkheid?

Op de sprekerslijst worden 78 sprekers genoemd die iets gaan vertellen over de positieve effecten van de digitalisering, zoals het besparen van zorgkosten en het bereiken van meer efficiëntie.
Er zijn dus 78 sprekers die een beeld hebben van onze digitale toekomst. De sprekers zijn werkzaam bij de ministeries of zijn directeuren, managers, adviseurs, bestuursleden en zo kan ik nog even doorgaan. In totaal zijn er 3 sprekers uit het werkveld van de verpleegkundigen. Jawel, drie!

En als ik de sprekerslijst verder doorlees vind ik nergens sprekers die iets vertellen over de eindgebruiker. Er schijnt wel een patiëntenfederatie bij te zitten, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Verder zie ik niemand die hier in gesprek gaat met de direct betrokkenen en hun mantelzorgers. De sprekers zijn ongetwijfeld gepassioneerd en vol goede bedoelingen. Maar worden wij wel zo blij van deze ontwikkelingen en gaan die ons ook echt helpen?

Vorige week kwam een innovatie vanuit E-health op mijn pad. Bij mij in de regio is gestart met een pilot van ‘slimme sloten’. En mijn moeder is één van de gelukkigen die hieraan mee mag doen. De bedoeling is dat haar voordeurslot wordt vervangen door een elektronisch slot. Zodoende kan de zorgmedewerker de deur openen met een app op de smartphone. Een mooie gedachte, op papier, die tijdbesparend en vooral efficiënt is voor de zorgverlener. Het wordt aangeprezen als een oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen en het draagt bij aan een gevoel van veiligheid. Maar in hoeverre ondersteunt dit daadwerkelijk het langer thuis wonen voor ons?

Nu even de praktische vertaling van deze innovatie naar mijn wereld en die van mijn moeder.
De sloten moeten dus vervangen worden. Dus de huidige sleutels die in omloop zijn moet ik gaan omwisselen bij de verschillende mensen. De alarmzender die mijn moeder nu heeft rond haar pols zal vervangen moeten worden door een zender om haar nek. Er was nog geen oplossing gevonden om dit aan te passen? Dit lijkt een kleine verandering, maar het doorbreken van dagelijkse handelingen kunnen een behoorlijke impact hebben. En als laatste staat er in de informatiefolder: indien nodig kan de client de deur zelf openen met een afstandsbediening.
Ik denk alleen maar: oh nee, niet nog een extra afstandsbediening die ze moet bewaren en bedienen. Op deze manier voegt E-Health niets toe aan mijn wereld, sterker nog, het bezorgt me extra werk.

Op papier kunnen innovaties en ontwikkelingen mooi en kostenbesparend zijn. Ik zeg ook zeker niet dat de verdere ontwikkeling hierin moet stoppen, zeker als je kijkt naar domotica. Wat ik wel zeg is: betrek ons eens wat vaker bij deze ontwikkelingen of beleidsvorming. Dan kunnen we aangeven wat de praktische effecten zullen zijn in onze wereld. Want als je praat over innovaties in de zorg en je weet dat het cliënten raakt, dan raakt het ook direct de mantelzorgers. En voor het effectief inzetten van al deze middelen heb je draagvlak nodig. Draagvlak onder de mantelzorgers die het moeten gaan doen. Want wat werkt echt wel en wat helpt ons niet. Het zou mooi zijn als Mantelzorgelijk volgend jaar ook één van de deelnemers is op deze manifestatie. Dan gaan we met z’n allen!

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 3 reacties

  1. Ik denk dat veel mantelzorgers te druk zijn met zorgen, overleven, en oplossen van de problemen die al deze knappe koppen veroorzaken om ook nog tijd te besteden aan dit soort activiteiten….

    1. Kom maar op! Ik doe mee en kan een boek schrijven…
      het klopt helemaal dat we al een dagtaak hebben aan zorg en overleven en alle emoties en problemen die daarbij komen, zelfs onze artsen die tegen muren aanlopen,.. er moet nu iets veranderen! #mensonterend #zorgwekkend en ons ‘systeem’ is ziek!

  2. Ik sluit me geheel bij Eliane aan, daarbij.. het kost een hoop kruim om alles geregeld te krijgen om een dag weg te kunnen, de kosten die je moet maken vanuit het PGB (in mijn geval) dat geld gebruik ik liever voor iets leuks.. Mijn man meenemen is totaal geen optie.. en als het toch van die slimme mensen zijn die van alles kunnen verzinnen, waarom verzinnen die dan in hemelsnaam niet om eens met de eind gebruiker en hun mantelzorgers te praten? Pak de auto en zoek er eens een paar op.. Er zijn er zat.. vraag gewoon eens: dit hebben wij verzonnen, heb je er iets aan.. Of vraag eens: waar zouden jullie mee geholpen zijn.. maar ja.. het is makkelijker praten óver mensen dan mét mensen blijkbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top