Waar staan wij als mantelzorger in een tweede coronagolf?

In talkshows en op alle mogelijke andere mediakanalen wordt er de laatste dagen flink over gesproken: het aantal coronabesmettingen loopt gestaag op en steeds meer regio’s kleuren rood. Nu een tweede golf van het coronavirus voor de deur staat, slaan deskundigen uit de ouderenzorgsector alarm. Zij zijn bang dat verpleeghuizen en andere zorginstellingen weer op de tweede plek komen. En dat fouten uit het begin van de coronacrisis herhaald worden.
Denkende aan de eerste golf en de vele schrijnende signalen die wij toen van mantelzorgers ontvingen vragen wij ons af: Waar staan wij als mantelzorger in een tweede coronagolf?

De cure voorrang boven de care

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso zegt in een interview met de NOS: “We zien nu weer dat de verpleeghuizen niet meer op de eerste rij zitten. De cure, dat is de ziekenhuiszorg, heeft nog altijd voorrang boven de care, de zorg in verpleeghuizen.” Dit geldt net zo goed voor andere zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en mantelzorgers. Een zorgelijke ontwikkeling als je ons vraagt. Wederom gaat beleidsmatig alle aandacht naar de cure. Als ons kabinet al zo met zorginstellingen omgaat, waar staan wij als mantelzorger in een tweede coronagolf? Luistert er eigenlijk wel iemand naar onze signalen? Do they care??

Signalen

Om de stem van de mantelzorgers goed te laten horen, zijn wij bij aanvang van de lockdown een samenwerking met het ministerie van VWS aangegaan om al onze signalen te bundelen en de minister te voorzien van zoveel mogelijk input over en van mantelzorgers tijdens de Coronacrisis. Voor ons werd namelijk al vanaf week 1 van de lockdown van zorginstellingen duidelijk dat de hele situatie voor bewoners en hun familieleden inhumaan was. Daarnaast constateerden we al heel snel dat het ontbreken van beschermende middelen en het ontoereikende testbeleid zorgden voor schijnveiligheid in instellingen en in de thuiszorg. Het heeft gezorgd voor veel angst, eenzaamheid en hoge risico’s. Wordt dan nu echt weer diezelfde koers ingezet? Een ezel stoot zich in het algemeen, niet tweemaal aan dezelfde steen, toch? Waar staan de bewoners van al die zorginstellingen, hun verzorgenden, de zorgvragers in thuissituaties en alle mantelzorgers in een tweede coronagolf?

Alleen samen krijgen we Corona onder controle

Vanuit Mantelzorgelijk steunen wij de actie van Verenso, die willen voorkomen dat verpleeghuizen weer op slot moeten en bewoners geïsoleerd worden. Wel willen wij daar ook de bewoners van andere zorginstellingen, medewerkers van thuiszorgorganisaties, zorgvragers in thuissituaties en alle mantelzorgers aan toevoegen. Zij verdienen allemaal gelijkwaardige aandacht en bescherming. Ook hun dagen zijn gevuld met zorgen en verzorgen. Zij bieden dagelijkse ‘care’ op minder zichtbare plaatsen, maar doen er zeker toe.

Wij doen dus een dringende oproep aan Hugo de Jonge: Laat ons allemaal meepraten in het wekelijkse overleg tussen de minister van Volksgezondheid en vertegenwoordigers in de zorgsector. Laat ook mantelzorgers hun input geven vanuit de ervaringen van de afgelopen maanden, waarin zij veel hebben opgevangen en de gevolgen van maatregelen aan den lijve hebben ondervonden. Mantelzorgers horen niet langer genegeerd en (letterlijk) buitengesloten te worden. Wij zijn niet het probleem, maar wij zijn een deel van de oplossing. Wij bieden hierbij opnieuw aan om mee te praten en actief mee te denken over maatregelen en alternatieven. Ook wíj willen inhumane maatregelen en overbelasting voorkomen. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

 

 

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top