Waar is het WMO-geld gebleven bij gemeenten?

Voor 2020 en 2021 stonden er op de gemeentelijke begrotingen aanzienlijke financiële posten voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit geld is bedoeld voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, individuele begeleiding en respijtzorg. Maar toen kwam Corona en wij vragen ons nu af: Waar is het WMO-geld gebleven bij de gemeenten in Nederland?

Het geld stond dus gereserveerd voor de uitvoering van de WMO. Maar tijdens de eerste golf in 2020 is deze ondersteuning afgeschaald. Dagbestedingen gingen dicht. Huishoudelijke hulp werd gestopt. Respijtzorg werd onmogelijk. Er werd dus niet of nauwelijks ondersteuning geboden aan al die mensen die wel een indicatie hadden en die hierdoor in de knel raakten.

Als we verder rondzoeken op internet, dan blijkt dat de rijksoverheid afspraken heeft gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de aanbieders gewoon te betalen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Oftewel: ze worden betaald voor ondersteuning die niet is geboden. Daarnaast is er zo’n 144 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor meerkosten. Hier raken we de weg een beetje kwijt.

Vanuit onze eigen ervaringen en ontvangen signalen tijdens de verschillende Coronagolven hebben we gezien dat de afschaling vaak veel langer duurde dan strikt noodzakelijk was. Sterker nog, het is nu nog steeds niet op volle sterkte. Dit roept bij ons de vraag op of al die organisaties en instanties al die tijd zijn doorbetaald voor niet-geleverde diensten? En als dat niet zo is, waar is dan dat geld aan uitgegeven? Ook vragen wij ons af waar het geld voor die meerkosten is heengegaan.

Wat wij echt niet begrijpen is dat alle afschaling is opgevangen door mantelzorgers en dat zij geen onderdeel zijn van enige compensatie. Al het werk van huishoudelijke ondersteuning tot persoonlijke begeleiding is gratis door liefhebbende dierbaren gedaan. Al dat werk waar organisaties geld voor hebben ontvangen of waardoor er geld overbleef voor andere gemeentelijke uitgaven. Al dat werk waarvoor mantelzorgers helemaal niets kregen. Geen applaus en geen bonus.

Wij vragen nu dus om transparantie van de gemeentelijke WMO-uitgaven over de jaren 2020 en 2021. Wij willen weten waar al dat niet-geoormerkte geld is gebleven. Wij willen weten waar het terecht is gekomen. Het is in ieder geval niet besteed aan de mensen die tijdens de Coronapandemie het werk hebben opgevangen en dus taken van al die instanties hebben uitgevoerd. Dit kan toch niet waar zijn?

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Bij mijn man is het zelfs zo dat de 4 dagen dagbesteding die hij had na de corona nog maar 2 dagen blijft omdat, aldus de woorden van dagbestedingsorganisatie, ” de gemeente(Amsterdam) heeft de kraan dicht gedraaid, en om de wachtlijsten weg te werken mag hij nog maar 2 dagen””

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top