Vragen en antwoorden over PGB

Waarom kan de ene zorgvrager eigenlijk gebruik maken van een persoonsgebonden budget en de andere niet? Dat kan verschillende redenen hebben. Zo is lang nog niet iedereen bekend met de verschillende zorg en ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn. Daarnaast is het systeem best complex. Er zijn verschillende regels, procedures en voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Dit kan het moeilijk maken voor mensen om te begrijpen hoe ze een pgb kunnen aanvragen en gebruiken. Maar ook de communicatie en voorlichting over pgb is nog steeds erg beperkt. Om ervoor te zorgen dat meer mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het pgb schreven we dit vraag en antwoord blog:

Wat is een pgb?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat iemand met een zorgbehoefte kan ontvangen om zelf zorg en ondersteuning in te kopen. Het is een budget dat wordt verstrekt door of een zorgverzekeraar, en het stelt mensen in staat om zelf de regie te voeren over hun zorg en ondersteuning.

Met een pgb kan iemand zelf bepalen welke zorgverleners worden ingeschakeld, op welke tijden de zorg wordt ontvangen en welke zorg het beste aansluit bij de persoonlijke behoeften. Het kan worden gebruikt voor verschillende vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, en soms ook voor hulpmiddelen of aanpassingen in huis.

Het pgb biedt meer keuzevrijheid en flexibiliteit dan zorg in natura, waarbij de zorgverlener wordt gekozen door de zorgaanbieder. Met een pgb kan de zorgvrager zelf de regie voeren en de zorgverleners selecteren die het beste passen bij zijn of haar wensen en behoeften.

Het aanvragen en beheren van een pgb kan echter complex zijn en vereist vaak administratieve taken, zoals het opstellen van een zorgplan, het bijhouden van de zorgovereenkomsten en het verantwoorden van de besteding van het budget.

Een persoonsgebonden budget (pgb) wordt in sommige gevallen ontmoedigd, horen wij van lotgenoten. Waarom is dat?

1. Kosten: Het verstrekken van een pgb kan duurder zijn voor de overheid dan het leveren van zorg in natura. Dit komt doordat bij een pgb de zorgvrager zelf verantwoordelijk is voor het inkopen en organiseren van de zorg, wat extra administratieve lasten met zich meebrengt.

2. Fraudegevoeligheid: Er zijn gevallen van fraude bekend waarbij mensen misbruik maken van het pgb-systeem. Dit heeft geleid tot strengere regels en controles om fraude te voorkomen, wat het aanvragen en behouden van een pgb complexer kan maken.

3. Gebrek aan kennis en vaardigheden: Niet iedereen heeft de kennis en vaardigheden om een pgb goed te kunnen beheren. Het organiseren van zorg, het maken van afspraken met zorgverleners en het bijhouden van administratie vereist bepaalde competenties. Dit kan een obstakel vormen voor mensen die niet over deze vaardigheden beschikken.

4. Beperkte keuzevrijheid: Het aanbod van zorgverleners kan beperkt zijn voor mensen met een pgb, vooral in dunbevolkte gebieden. Hierdoor kan het moeilijk zijn om geschikte zorgverleners te vinden die aan de specifieke behoeften van de zorgvrager kunnen voldoen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel een pgb soms ontmoedigd kan worden, het ook veel voordelen kan bieden, zoals meer autonomie en flexibiliteit voor de zorgvrager. Het is een complex onderwerp waarbij verschillende belangen en overwegingen een rol spelen.

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een partner, familielid of vrienden?

Sommige mensen geven de voorkeur aan hulp van iemand die ze kennen, in plaats van een vreemde die dagelijks bijvoorbeeld bij het wassen aanraakt. Vooral nu er in Nederland een tekort is aan ervaren en geschoold personeel, kan informele zorg een oplossing bieden. Voor mantelzorgers biedt betaling de mogelijkheid om minder te werken en meer tijd te besteden aan zorg, zonder het risico dat ze in deze dure tijden niet meer rond kunnen komen.

Kan iedereen een pgb aanvragen?

Zodra is vastgesteld dat iemand hulp nodig heeft en dus een zorgindicatie heeft, kan diegene ervoor kiezen om zorg in natura te ontvangen of een pgb aan te vragen en de zorg zelf te regelen. Mensen moeten dan zelf zorgverleners zoeken, een zorgplan opstellen, vervanging regelen bij ziekte en de zorgverleners uitbetalen. Bij belangenvereniging Per Saldo kunnen mensen online testen of ze in staat zijn en bereid zijn om dit alles te doen.

Wat zijn de mogelijke problemen?

Als je informele zorg verleent, krijg je geen salaris als je ziek wordt, bouw je geen pensioen op en heb je meestal geen recht op een WW-uitkering als het pgb stopt. Dit kan plotseling gebeuren, bijvoorbeeld als je naaste moet worden opgenomen in een instelling of overlijdt. Daarnaast moeten mensen mogelijk belasting betalen en kunnen de inkomsten gevolgen hebben voor toeslagen en een eventuele uitkering.

Waar kan je een pgb aanvragen?

De soort hulp die nodig is, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, hulp bij douchen en aankleden en verpleging, bepaalt waar de zorgindicatie en het pgb moeten worden aangevraagd. Dit kan ingewikkeld zijn, omdat er in Nederland vier verschillende zorgwetten zijn. De gemeente regelt het pgb voor zorg vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeraar regelt het pgb voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt en het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het pgb voor zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.
Wil je meer informatie? Kijk dan  op de website van Per Saldo

De Redactie van Mantelzorgelijk  bemant de hulplijnen en helpt mantelzorgers op elk mogelijk vlak. Wat kunnen we voor jou betekenen?Mail naar info@mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top