skip to Main Content
Verminder Eenzaamheid Met Deze Tips

Verminder eenzaamheid met deze tips

Veel mensen in Nederland voelen zich eenzaam en zouden graag regelmatig contact hebben met anderen. Maar zij weten niet goed wat zij daaraan kunnen doen. Gelukkig wordt het aanbod aan mogelijkheden om contact te maken met lotgenoten steeds groter. Ook wanneer jij – of misschien wel degene waar je voor zorgt – daarbij hulp nodig heeft is er steeds meer mogelijk. Als je nog tips die eenzaamheid tegengaan hebt voor anderen, zet ze dan asjeblieft in een reactie onder dit blog. Zo helpen we elkaar.

Eind september was de Week van de Eenzaamheid. Een week om stil te staan bij een de situatie waar meer dan een miljoen mensen in Nederland last van hebben: zij voelen zich volgens onderzoekster Jenny Gierveld ‘ernstig eenzaam’. Bij ‘ernstige eenzaamheid’ heeft men veel minder contacten dan men zou willen. In tegenstelling tot wat wel wordt gedacht, komt eenzaamheid bij ouderen niet vaker voor dan bij andere leeftijdsgroepen. Alleen 75-plussers zijn gemiddeld iets vaker eenzaam dan anderen.

Mensen verschillen volgens Jenny Gierveld in het soort eenzaamheid dat men ervaart. Zo maken onderzoekers onderscheid tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid wenst men vaker gezellige contacten, bij emotionele eenzaamheid mist men mensen om een goed gesprek mee te kunnen hebben: een partner of een (harts)vriend(in).

Eenzaamheid doet pijn

Mensen die zich eenzaam voelen, noemen het volgens Gierveld gevoel van verdriet, leegte. Het doet pijn. En dat is een signaal dat er iets niet in orde is. Dat zou mensen ertoe moeten aanzetten om meer contacten aan te gaan. Langdurige eenzaamheid kan leiden tot depressie en verminderde afweer.

Het tegengaan van eenzaamheid

Er zijn in Nederland veel organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te bestrijden. Een aantal hiervan heeft zich aangesloten bij Coalitie Erbij. Dankzij deze samenwerking en het verrichte onderzoek weten we dat het aanpakken van eenzaamheid niet alleen lukt door het aanbieden van uitstapjes en ‘gezellige avondjes’. Een deel van de mensen zal hiermee geholpen zijn, bij een ander deel zal het basisgevoel van eenzaamheid niet veranderen. De oorzaak van de eenzaamheid ligt dan niet in het ontbreken van mogelijkheden, maar in het mogelijkheden van mensen om met anderen om te gaan. Zij zouden volgens Amerikaans onderzoek[i] moeten leren om anders naar zichzelf en anderen te kijken. Dat vraagt eerder om een persoonlijke aanpak, bijvoorbeeld via huisarts of cursus.

Omdat eenzaamheid zo persoonlijk is, bestaat er niet één ideale aanpak. De een heeft vooral moeite met het vinden van mogelijkheden voor ontmoeting. Onder het kopje ‘Contact zoeken’ treft u meer informatie aan. De ander vindt het vooral lastig om een gesprek te voeren. Kijk dan het kopje ‘Hulp zoeken’.

CONTACT ZOEKEN

Begin bij jezelf en hou vol

Heb jij eenzaamheidsgevoelens of ken je iemand die deze heeft? Het is belangrijk om er eerst bewust van te worden dát die gevoelens er zijn. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk om oplossingen te zoeken die eenzaamheid kunnen verminderen. In veel gevallen moet je meerdere stappen zetten. Ons advies: hou vol en gebruik de suggesties in dit bericht. Maak gebruik van de tips van Coalitie Erbij:

 • Oefen jezelf in ‘small talk’ (praatje over koetjes en kalfjes) bij het boodschappen doen. En let er eens op hoe anderen dat doen. Maak zo contact met mensen in de buurt.
 • Zijn er mensen met wie je een oppervlakkig contact hebt dat je zou willen verdiepen? Praat dan eens over wat je de laatste tijd bezighoudt en vraag eveneens de ander daar naar.
 • Durf hulp te vragen en aan te bieden. Mensen doen vaak graag iets voor een ander, zeker als het niet te groot is. Hou je van honden uitlaten? Kijk eens naar de mogelijkheden van OOPOEH.
 • Veel mensen ervaren (h)erkenning in contact met lotgenoten op een bepaald gebied (‘je hebt aan een half woord genoeg, begrijpt elkaar precies’), bijvoorbeeld bij een patiëntenvereniging, nabestaanden- of lotgenotengroep.

Leuke dingen in de buurt: welzijnswerk

In vrijwel elke gemeente is er een ‘stichting welzijn’. Deze organisaties zijn er juíst voor vragen die met ‘welzijn’ te maken hebben. Stimuleren van ontmoeting hoort bij hun kerntaken. Bij deze organisaties werken, naast vrijwilligers, ook professionals. Van hen mag je verwachten dat zij passende oplossingen voor je hebben of weten te vinden.

Contact via platforms op internet

Er zijn ook een aantal platforms die speciaal voor ouderen zijn, en waar u over allerlei onderwerpen met anderen van gedachten kunt wisselen. Kijk maar eens op:

 • 50plusplein.nl, met in het forum onder andere een Koffiehoek voor een ‘gezellige babbel’
 • 50plusser.nl, met onder andere een forum met een Grand Café als ontmoetingsplaats
 • MAX 50plusnet, waar 50plussers gratis hun sociale netwerk kunnen uitbreiden
 • Mezzo – dit is mantelzorg. Contact met lotgenoten.
 • Mantelzorgelijk ons eigen platform

Alleszelf.nl heeft een ruim aanbod aan diensten op dit gebied. Op hun website vind je ook verschillende aanbieders die ontmoeting willen stimuleren. Ook vind je hier een aanbod voor begeleiding en gezelschap.

HULP ZOEKEN

Misschien is er in jouw buurt van alles te doen, maar lukt het je toch niet om met anderen contact te krijgen. Dan is het verstandig hulp te zoeken, waardoor je leert om gemakkelijker met anderen om te gaan.

Huisarts

Je huisarts helpt je niet alleen bij lichamelijke klachten, maar ook bij vragen over eenzaamheid. Hij of zij kent je vaak al langer en kan je van advies dienen en/of verwijzen.

Wmo-loket

Sinds een paar jaar heeft vrijwel elke gemeente een zogenaamd Wmo-loket. Bel eens met uw gemeente, vraag naar dit loket en leg uw situatie voor. Ook van elk Wmo-loket mag je verwachten dat ze je verder helpen. Zie hiervoor ons overzicht van de Wmo-loketten in Nederland.

Telefoondiensten

Wanneer je iemand van een hulplijn wilt spreken, kan dat op twee manieren. Het hangt er vanaf of je (dringend) behoefte hebt om een lastige situatie te bespreken, of dat je liever regelmatig gebeld wordt voor een gesprek.

 • Sensoor, wanneer je iemand wil spreken, maar je weet niet goed wie. Sensoor is 24 uur per dag bereikbaar, via 0900-0767 (5 cent per minuut) of via een lokaal nummer dat u kunt vinden op deze pagina. Je kunt ook chatten of mailen.
 • De Zilverlijn van het Nationaal Ouderenfonds, wanneer je regelmatig gebeld wilt worden door een vrijwilliger. Bereikbaar via 0900–6080100 (lokaal tarief), ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur.

Hulporganisaties

In veel gemeenten zijn maatschappelijke hulporganisaties actief die zich ook op eenzaamheid richten. Denk daarbij aan organisaties zoals Humanitas, het Leger des Heils en de Zonnebloem . Maak gebruik van hun diensten; daar zijn ze voor! Humanitas biedt voor veel regio’s in Nederland ‘vriendschappelijk huisbezoek’ aan.

Werkboek Eenzaamheid

Onderdeel van het initiatief Stop eenzaamheid zelf is het werkboek ‘Stop eenzaamheid zelf’, uitgegeven door de Evangelische Omroep en verkrijgbaar voor € 12,50.  Het werkboek bestaat uit verschillende onderdelen die je in 14 weken doorloopt. Iedere week komt er een nieuw thema aan bod. De opbouw is steeds hetzelfde: eerst een beetje theorie, daarna een praktische opdracht om in diezelfde week uit te voeren.

Over eenzaamheid is nog veel meer informatie beschikbaar. Voor wie verder wil lezen bevelen wij de site van het Eenzaamheid Informatie Centrum (EIC) aan.

Zie voor een overzicht van organisaties met een aanbod over ‘eenzaamheid ‘onderstaande tabel.

HULPMIDDELTOELICHTING
Begin bij uzelfErken het probleem, maak het bespreekbaar, zoek naar oplossingen!
HuisartsKent u vaak al langer, goed startpunt.
WelzijnsorganisatiesElke gemeente heeft wel een ‘welzijnsstichting’. Zoek ernaar en vraag hulp en advies.
Wmo-loketten in NederlandElke gemeente heeft een Wmo-loket. Bel ze en vraag om hulp. Zie ons overzicht van wmo-loketten op www.alleszelf.nl/allewmoloketten
Sensoor‘Dag en nacht een luisterend oor’. Voor wanneer u dringend met iemand wil praten, maar u weet niet goed wie. U kunt 24 uur per dag bellen (0900-0767), chatten of mailen.
De ZilverlijnDe Zilverlijn is een speciale service voor ouderen. Als u zich aanmeldt wordt u regelmatig gebeld door onze professionele vrijwilligers. Zij bieden u een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.
50plusplein.nlMet onder andere een forum met een Koffiehoek voor een ‘gezellige babbel’
50plusser.nlMet onder andere een forum met een Grand Café als ontmoetingsplaats
MAX 50plusnet.nlGratis het eigen sociaal netwerk uitbreiden voor 50-plussers
HumanitasEenzaamheid is één van de thema’s die Humanitas aanbiedt.
Leger des HeilsHet Leger des Heils heeft in verschillende buurten in grotere steden ‘huiskamers’, waar u zomaar kunt binnenlopen voor een praatje.
De ZonnebloemBezoek aan huis
Rode KruisAfdelingen helpen bij eenzaamheid
OOPOEHU past op een huisdier, wanneer het baasje er niet is.
Werkboek ‘Stop eenzaamheid zelf”Voor €12,50 online in 15 weken eenzaamheid ‘te lijf gaan’ via een persoonlijke cursus die u thuis online kunt volgen.

TOT BESLUIT

Eenzaamheid vereist twee dingen. 1: de mogelijkheid hebben om andere mensen te ontmoeten en 2: het hebben van contact dat aansluit op de behoeften van anderen én jou zelf. Dit artikel wil in beide richtingen oplossingen bieden.

Bron:  Alleszelf.nl

 

 

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X