Verkiezingsprogramma’s 2021 VVD, CDA, D66, CU #tweedekamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 mag Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals altijd rond de verkiezingen spitten we de partijprogramma’s door om erachter te komen wat er opgenomen is over het thema mantelzorg. We hebben de punten uit de programma’s van de zittende partijen voor je op een rijtje gezet. In dit eerste blog zijn de regerende partijen aan de beurt. Volgende week dinsdag de oppositiepartijen. Altijd handig om geïnformeerd te zijn voor je een stem gaat uitbrengen, toch?

VVD:

▶ Behoud en bescherming van het persoonsgebonden budget (PGB) door misbruik aan te pakken. Dat is nodig zodat het PGB kan blijven bestaan voor al die mensen die er zoveel aan hebben en die het zo netjes gebruiken. Het moet daarom vooraf vaststaan of iemand een persoonsgebonden budget zelf kan beheren. Ook wordt het PGB voortaan alleen ingezet voor zorg. Ondersteuning moet gemakkelijk in natura te regelen zijn via de gemeente.

▶ Aanpak van overbelasting bij mantelzorgers door zorgverleners hierop te laten letten en gemeenten en zorgkantoren actiever tijdelijk vervangende zorg aan te laten bieden.

CDA:

▶ Mantelzorg overkomt je. Dat doe je als een naaste je zorg nodig heeft. Wij willen een betere ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook te kunnen bieden. Wij vergroten het aanbod van respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. Wij willen in meer Cao’s afspraken over mantelzorgverlof en willen ook meer aandacht voor scholieren en studenten die naast hun opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of buurtgenoot.

▶ Kwaliteit van leven gaat over veel meer dan alleen de vraag wat medisch mogelijk is. Daarom willen wij meer ruimte en tijd voor het gesprek tussen ouderen, hun familie en de mensen in de zorg over de vraag welke zorg het beste is.

 D66:

Een helpende hand voor mantelzorgers en vrijwilligers .Nederland telt veel mantelzorgers en vrijwilligers die onmisbare taken vervullen voor hun medemens. Zij zijn onmisbaar, maar veel mantelzorgers en vrijwilligers zijn overbelast. Zij verdienen meer ondersteuning.

▶ D66 wil een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeenten, Rijk, zorgverzekeraars en werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen.

▶ Gemeenten moeten bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels opwerpen voor mantelzorgwoningen waar kinderen dicht bij hun hulpbehoevende ouders wonen. We moedigen sociale partners aan om in cao’s afspraken te maken over mantelzorg en verlof.

▶ D66 heeft in de afgelopen jaren gepleit voor een pilot voor logeerzorg als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis. Op die manier wordt de mantelzorger even ontzien. Deze pilot kan landelijk worden uitgebreid. Gemeenten moeten hier meer ruimte voor bieden.

▶ Als steun in de rug voor huishoudens waarin iemand langdurige, intensieve zorg nodig heeft en mantelzorg krijgt, willen we een pilot voor automatische inkomenssteun zonder verdere verantwoording. Denk aan een ouder die de zorg heeft voor een zeer ernstig en meervoudig gehandicapt kind. Hier behoeft het geen verdere controle dat het gezin intensieve mantelzorg verleent of zorg inkoopt en dus kan de steun automatisch geleverd worden in plaats van het pgb.

▶ Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag sluit zorg in natura niet altijd aan bij de flexibele zorg die nodig is. Dan is het zelf regelen via een pgb een goede oplossing. Of een initiatief waarbij de ouders zelf zorg op maat regelen in een passende woonvoorziening. D66 wil ruimte en ondersteuning bieden om dit soort initiatieven op te zetten. Lokaal, regionaal en landelijk.

 ChristenUnie:

Mantelzorgverlof. Werkgevers moeten hun werknemers meer faciliteren met flexibele werktijden of door uren ter beschikking te stellen om ruimte te bieden aan mantelzorg. De overheid maakt daarover afspraken met werkgevers. Er komt een langer durend betaald zorgverlof.

Steunpunt mantelzorg. In elke gemeente is of komt een steunpunt Mantelzorg dat mantelzorgers op weg helpt in geldzaken, vervangende zorg, wonen, werk, zorgwet- en regelgeving of doorverwijst naar de landelijke Mantelzorglijn.

Ontlast mantelzorgers. Vervangende zorg of respijtzorg moet tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar zijn.

Mantelzorgsparen. Er komen experimenten met mantelzorgsparen: als jij uren mantelzorg biedt aan iemand buiten je eigen familie, kun je die later “terugkrijgen” als je zelf zorgbehoevend wordt. Dit biedt kansen voor alleenstaanden of mensen met een beperkt sociaal netwerk.

We zijn reuze benieuwd wat jullie van deze punten vinden. Bijvoorbeeld of je vindt dat de partijen genoeg aandacht en oog voor mantelzorgers hebben. Of je punten mist, etc. Zie het als input voor ons, die we via mail, telefoon en sociale media aan de verschillende politici zullen voorleggen. Wil je niet onder dit bericht reageren, stuur dan even een mail naar info@mantelzorgelijk.nl.

Doe je mee?

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top