Veel voorkomende gevolgen van mantelzorg: -6- Irritatie

Mantelzorg is een politieke keuze als gevolg van de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Maar werkt het echt zo, of zien de politiek en beleidsmakers het grotere plaatje echt niet? Als mantelzorgexperts durven wij inmiddels wel te stellen dat hoe langer en intensievere we mantelzorg aan onze dierbaren moeten bieden, hoe hoger de gezondheidszorgkosten uiteindelijk zullen uitpakken. We krijgen namelijk schaduwpatiënten achter de patiënten. Vergeet niet dat mantelzorg in veel gevallen veel meer is dan gebruikelijke zorg voor je kind, partner, ouders of een andere dierbare.

De druk om te mantelzorgen neemt toe nu mantelzorgers steeds vaker worden aangewezen als dé oplossing voor de vele problemen in de zorg in Nederland. Vergrijzing, bezuinigingen, tekort aan zorgmedewerkers en een beperking van de instellingsplekken: de mantelzorger mag het oplossen. De ooit zo liefdevol gegeven vrijwillige inzet voor het welzijn van een dierbare dreigt te vervallen in een opgelegde verplichting om niet alleen meer te zorgen maar ook meer en meer medische handelingen te verrichten.

Kortom: de mantelzorger speelt een aanzienlijke rol binnen ons zorgsysteem van vandaag de dag. Het erkennen van deze waardevolle rol en het bieden van adequate ondersteuning zijn essentieel om ervoor te zorgen dat zijn hun rol kunnen vervullen zonder de gevolgen door overmatige last. Wat die gevolgen kunnen zijn, beschrijven we in deze serie van blogs. Vandaag deel 6:

Irritatie in zorgrelatie

Het is niet vreemd dat mantelzorgers irritatie kunnen ervaren, ook ik heb mij wel eens geïrriteerd aan mijn vader of aan het zorgplaatje in zijn geheel. Vooral in periodes wanneer hij minder goede dagen had qua gezondheid of eigen welzijn, dan kon het behoorlijk botsen tussen ons twee. Uit eigen ervaring weet ik hoe veeleisend de zorgtaak die de mantelzorger op zich neemt kan zijn. Helemaal als je het daarnaast moet combineren met een gezin, een baan en andere verantwoordelijkheden. Enkele andere redenen waarom een mantelzorger irritatie zou kunnen ervaren, zijn onder meer:

Hoog stressniveau: De constante druk, aandacht en zorgtaken kunnen leiden tot een verhoogd stressniveau, wat op zijn beurt het gevoel van irritatie kan veroorzaken.

Veranderingen in gedrag: Het zou kunnen dat diegene waar de mantelzorger voor zorgt is veranderd in zijn/haar gedrag, zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit of communicatieproblemen dit kan voor de mantelzorger frustrerend zijn.

Gebrek aan ondersteuning: Mantelzorgers kunnen zich overweldigd voelen door de vele taken die ze moeten uitvoeren, vooral als de zorgvraag hoog is en er weinig ondersteuning is van formele zorg of andere naaste familieleden.

Herhalende taken: Als bepaalde taken dagelijks herhaald moeten worden, kan dit zo vervelend worden dat het irritatie kan veroorzaken.

Als de mantelzorger zich geïrriteerd voelt ten opzichte van de zorgvrager kan dit diverse gevolgen hebben, zowel voor de mantelzorger als voor diegene waar ze voor zorgen. Er ontstaan spanningen tussen beiden wat de relatie kan schaden. Aanhoudende irritatie kan de algemene gezondheid en het welzijn van beiden beïnvloeden, te denken aan bijvoorbeeld:

 

  1. Verlies van kwaliteit van zorg: Als de mantelzorger zich geïrriteerd voelt, kan het de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Empathie of begrip voor de zorgvrager en zijn beperkingen kan verminderen, waardoor er een verstoorde communicatie kan ontstaan tussen beiden.

 

  1. Impact op de fysieke gezondheid: Aanhoudende stress en irritatie kunnen fysieke gezondheidsproblemen gaan geven, hierbij kunnen we denken aan hoofdpijn, slaapproblemen of spijsverteringsproblemen.

 

  1. Negatieve invloed op het mentale welzijn: Zowel de mantelzorger als de zorgvrager kunnen last hebben van negatieve emoties, waaronder angst, depressie of gevoelens van eenzaamheid.

 

  1. Toename van zorgbehoeften: Als de kwaliteit van de zorg verslechterd door irritatie, kan dit leiden tot een toename van de zorgbehoeften van de zorgvrager. Deze kan zich bezwaard of onzeker gaan voelen tegenover de mantelzorger. Al deze verwarrende gevoelens zijn geen goede basis voor de stabiliteit in de zorgrelatie.

 

  1. Welzijn van de mantelzorger: Als deze zorgelijke situatie te lang voortduurt kan het de fysieke en mentale gezondheid van de mantelzorger aantasten, de overbelasting kan leiden tot een uiteindelijke burn-out. Dit is een duidelijk voorbeeld van de schaduw patiënt waar we aandacht voor blijven vragen, want hoe verder als ook deze groep zorgverleners uitvalt?

Om deze gevolgen te voorkomen is het van belang dat mantelzorgers proactief omgaan met hun eigen welzijn. Dat zij open en duidelijk blijven communiceren met hun zorgvrager om zo een gezonde relatie in stand te houden. De mantelzorger kan zichzelf beschermen door regelmatig momenten van zelfzorg in te plannen, advies hoe zij dat kunnen organiseren is in deze serie een terugkomend item. We kunnen het niet vaak genoeg benoemen maar het is echt belangrijk om tijd te nemen voor ontspanning en herstel van lichaam en geest.

Mantelzorgelijk zal de mantelzorger blijven wijzen om op tijd hulp in te schakelen. Wij blijven hun actief informeren over alle vormen van mantelzorgondersteuning.  Noodzaak ook, want inmiddels is het overduidelijk; ons zorgsysteem kan niet meer zonder de mantelzorger maar zij dienen hierin wel beschermd te worden.

Hoogste tijd die bescherming te bieden in de vorm van een fatsoenlijk beleid voor mantelzorgend Nederland!

Avatar foto

Jolanda Groothuis, trotse dochter van Willem💖, voor hem heb ik jaren gezorgd en door hem ben ik hier ooit eens op het platform terecht gekomen. Mantelzorgelijk heeft mij zoveel gegeven: hier kreeg ik antwoorden op mijn vragen, hier kon ik vrijuit mijn zorgen delen met lotgenoten, hier voel(de) ik mij thuis.
En ik ben nog lang niet van plan om dit "warme nest" te verlaten!

Samen staan we sterker, daar blijf ik van overtuigd!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top