skip to Main Content

Welke hulp geeft de gemeente? #wmo en #wlz

Ben je langdurig ziek of heb je een beperking? Of ben je mantelzorger voor een dierbare? Dan kun je hulp en ondersteuning krijgen bij de gemeente.

Maar welke ondersteuning kun je precies krijgen? Onder welke wet valt die ondersteuning? En welke stappen moet je ondernemen om hulp aan te vragen? Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Veruit de meeste zorg die de gemeente aanbiedt, valt onder twee wetten. De eerste heet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de tweede heet Wet langdurige zorg (Wlz).

Ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heb je door ziekte of een beperking moeite om deel te nemen aan de maatschappij? Of heeft ziekte of een beperking invloed op je zelfredzaamheid? Dan ondersteunt de gemeente je met de volgende zaken:

 • hulp in het huishouden
 • maaltijdservice, zoals tafeltje-dekje of koken aan huis
 • dagbesteding, zodat je overdag onder de mensen bent
 • begeleiding en ondersteuning voor je mantelzorgers
 • aanpassingen in de woning, zoals een traplift of verhoogd toilet)
 • vervoersvoorzieningen in de regio, voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, taxi vergoeding of een scootmobiel
 • een rolstoel

Om in aanmerking te komen voor deze hulp, neem je contact op met de gemeente. In een persoonlijk gesprek over jouw zorgvraag stelt de gemeente vast welke hulp je zelf kunt regelen, welke algemene voorzieningen je kunt gebruiken en in hoeverre de gemeente maatwerk voor je kan leveren.

Ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heb je langdurige zorg nodig, misschien wel jaren of levenslang? Dan is de kans groot dat jouw zorgvraag valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente ondersteunt je in dit geval met onder andere:

 • intensieve zorg bij jou thuis, voor als je 24 uur per dag zorg nodig hebt
 • vervoer naar de plaats waar je begeleiding of een behandeling krijgt
 • geneeskundige zorg
 • verblijf in een instelling
 • hulpmiddelen die nodig zijn voor zorg die de instelling geeft

Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz, neem je als eerste stap ook weer contact op met de gemeente. Je aanvraag wordt beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het CIZ vind je uitgebreide informatie over aanvragen en beoordelingen.

Kom je in aanmerking voor zorg en ondersteuning uit de Wmo of de Wlz? Dan zijn er twee mogelijkheden om die ondersteuning te regelen:

De gemeente regelt de zorg voor je. In dit geval krijg je de zorg en ondersteuning van zorgverleners waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente bepaalt dan wat voor soort rolstoel je krijgt of wie je gaat helpen in de huishouding. Dit heet ‘zorg in natura’.

Je regelt het zelf. In dat geval vraag je een persoonsgebonden budget (pgb) aan. Een pgb is een bedrag waarmee je zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen bij zorgverleners die je zelf uitkiest. Je sluit je eigen contracten af. Meer informatie over het aanvragen van een pgb vind je op deze website van de rijksoverheid.

Wil je meer weten?

Het Nederlandse zorgstelsel is complex. Als je meer wilt lezen over de manier waarop de zorg in Nederland geregeld is, kun je terecht op de website regelhulp.nl. Dit is een wegwijzer van de landelijke overheid, bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze website geeft veel praktische informatie. Bovendien vind je er links en verwijzingen naar andere handige websites.

 

Back To Top
X