skip to Main Content

Van het kastje naar de muur met je dringende zorgvragen!

Mantelzorgelijk OpinieBij wie moet ik nou eigenlijk zijn voor mijn zorg?  En wat als de ene instantie naar de andere wijst? Na ruim drie maanden waarin de zorg zogenaamd met ons mee veranderde, verdwalen er nog te veel mensen in het nieuwe zorgsysteem en worden ze nog even hard van het kastje naar de muur gestuurd. Gruwelijk gewoon!

Bij de belangenorganisaties Patiëntenfederatie (NPCF), Ieder(in) en de Ouderen Ombudsman trekken mensen daarover in toenemende mate aan de bel. Ze klagen over slecht geïnformeerde medewerkers van helpdesks, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes, onvindbare zorgdossiers en toegenomen formulierenstromen. “De juiste zorg vinden is ongelooflijk ingewikkeld geworden”, zegt Illya Soffer van Ieder(in).

Zorgverzekeraars, gemeenten en het Rijk zijn sinds 1 januari allemaal verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Daardoor hebben mensen ofwel te maken met een zorgkantoor( namens de verzekeraars), het CIZ (namens het Rijk) of het WMO-loket (van de gemeente). Voor zorg via de gemeente moeten mensen de ene keer naar het wijkteam, de andere keer direct naar de gemeente. Nog steeds zijn er mensen die zelf niet precies weten onder welke wet ze nou eigenlijk vallen en veel van hen worden ten onrechte vaak van het ene naar het andere loket gestuurd. Ook het zorgaanbod en de regels zijn zo veranderd, dat dit voor veel verwarring zorgt. Lekker dan, alsof je daar tijd voor hebt, als een dierbare dringend om zorg verlegen is!

NPCF benadrukt dat de beloofde hulp voor het ondersteunen van cliënten in de zorgbureaucratie in de meeste gemeenten niet goed van de grond komt. Een beeld dat MEE Nederland, die deze ondersteuning in de meeste gemeenten levert, ondersteunt. Zij concluderen in hun eerste inventarisatie dat gemeenten de cliëntondersteuning beter, herkenbaar en onafhankelijk moeten regelen.

Wie zorg zoekt, krijgt te maken met een woud van afkortingen, zoals:

 • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
 • WLZ: Wet Langdurige Zorg, zorg die het rijk regelt
 • Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zorg die gemeenten regelen
 • ZVW: Zorg Verzekerings Wet, zorg die verzekeraars regelen
 • IKZ: Intensieve Kind Zorg
 • AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • PGB: Persoonsgebonden Budget
 • SVB: Sociale Verzekeringsbank
 • LG: Lichamelijk Gehandicapt
 • VG: Verstandelijk Gehandicapt
 • GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg

Niemand lijkt te weten hoe het zit. Mooi rijtje afkortingen – maar wie doet nou wat in zorgland? De meldingen over mensen die op zoek zijn naar de juiste zorg blijken de daarvoor ingerichte instanties nog niet te bereiken. Het meldpunt Het Juiste Loket wordt niet gevonden, omdat mensen niet van het bestaan ervan weten. Per Saldo en Ieder(in) willen dat meldpunt de komende tijd meer bekendheid geven. Ook Zorginstituut Nederland krijgt slechts tien officiële gevallen per maand van mensen die overal weer naar een ander worden gestuurd.

De NPCF vindt dat verschil tussen ervaringen van mensen en het aantal officiële meldingen logisch. “Op dit moment lopen veel mensen in cirkels te zoeken naar oplossingen. Die zijn nog niet bekend bij instanties.” Daarnaast hebben veel mensen nu nog zorg op basis van de oude regels. Die groep krijgt pas met het nieuwe zorgsysteem te maken als die afspraken aflopen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt dat het systeem juist bedoeld is om zich ‘te vormen naar de burger’: “Mensen moeten niet zelf gaan dwalen van het kastje naar de muur. Ze moeten geholpen worden door iemand die met hen meedenkt, en het probleem uitzoekt en oplost.” De gedachte is dat de bureaucratie nu tijdelijk toeneemt, maar dat die op termijn weer moet afnemen. Ze benadrukt dat gemeenten en andere instanties hard werken om dat doel te bereiken.

Een woordvoerder van het ministerie van VWS laat weten dat veel verschillende organisaties de taak hebben om mensen te informeren. Er is een publiekscampagne, een informatiepunt met gratis telefoonnummer, een algemene informatiefolder bij huisartsen en apotheken en een mobiele vraagbaak. Ook zijn er twee websites en hebben cliëntenorganisaties via bijeenkomsten, websites en informatiebulletins hun cliënten kunnen informeren. De woordvoerder wijst er ook op dat “het merendeel van de mensen via de huisarts met de zorg in aanraking komt”. Ja, en?  Zelfs een huisarts raakt hierdoor overspannen, toch? De mijne stuurde mij namelijk ook tot drie keer toe naar de verkeerde. Ik kan het hem niet kwalijk nemen overigens.. Wat een ongeorganiseerde warboel!!

bron: NOS

Avatar

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller,  echtgenote, moeder en sinds kort ex-mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en oprichter van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties
 1. Totale chaos in zorgland, en iedereen lijkt als een kip zonder kop rond te lopen. Ik werk er in en loop nog dagelijks tegen vragen aan waar ik antwoorden op ga zoeken. Ik heb te doen met al die mensen die nu echt hulp nodig hebben. Partisa kan geen hulp bieden aan deze mensen omdat niemand lijkt te weten waar welke organisatie zit en wat zij doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X