Uitspraak: recht op huishoudelijke hulp!

Weet u nog? Een paar weken geleden heeft een bejaard echtpaar met hulp van hun dochter de gemeente aangeklaagd: per 1 januari zou hun huishoudelijke hulp namelijk gestopt worden- met als gevolg dat ze niet thuis zouden kunnen blijven wonen. Nu heeft de rechter uitspraak gedaan: de gemeente Dantumadeel mag de huishoudelijke hulp het echtpaar niet met ingang van 1 januari 2015 beëindigen.

Het echtpaar had bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente dat de huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015 een algemene voorziening wordt en dat per deze datum de huishoudelijke hulp komt te vervallen. Dit ten gevolge van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 in werking treedt (de WMO 2015).

De voorzieningenrechter heeft op de zitting echter vastgesteld dat de gemeente zich niet baseert op de WMO 2015, maar op de nu nog geldende WMO 2007. Verder kwam naar voren dat de gemeente de huishoudelijke hulp als “algemeen gebruikelijk” beschouwt.

De huishoudelijke hulp kan op basis van de WMO 2007 in beginsel worden beëindigd, als er iets is gewijzigd. Daarbij valt vooral te denken aan de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert. De gemeente had de huishoudelijke hulp daarom niet mogen stopzetten zonder nader onderzoek te verrichten naar onder meer de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van het echtpaar. Uit niets blijkt dat de persoonlijke omstandigheden van het echtpaar na het laatste onderzoek in 2012 zijn verbeterd.

Daarnaast heeft de gemeente de huishoudelijke hulp nooit eerder als algemeen gebruikelijk aangemerkt. Op grond van de jurisprudentie moet de gemeente dan bovendien beoordelen of een voorziening ook in het specifieke geval van de betrokkene algemeen gebruikelijk is. Dat heeft de gemeente niet onderzocht.

Ik ben reuze benieuwd of dit oordeel gevolgen zal hebben voor de manier waarop gemeenten willen bezuinigen op huishoudelijke hulp – en andere aspecten van de WMO. Zo veel mensen zijn bang dat het na 1 januari écht een verschil gaat maken in welke gemeente je woont. Op de ene plek krijg je meer zorg dan op de andere. Zou het invoeren van de nieuwe WMO die ongelijkheid in de wet ‘vastleggen’ – of hebben we allemaal recht op dezelfde meting en basisvoorziening, onafhankelijk van onze woonplaats?

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top