Uitdagingen van mantelzorg: De combi werk-mantelzorg en de financiële druk

Door de vergrijzing stijgt de vraag naar mantelzorg de komende jaren naar verwachting met maar liefst 70 procent. Om dit op te vangen zullen meer mensen mantelzorg moeten gaan leveren. Daarnaast kan dit betekenen dat mantelzorgers intensievere zorg gaan geven of voor meerdere personen tegelijk moeten zorgen. De verwachting is dat deze extra mantelzorg voor een groot deel bij werkenden terechtkomt. Omdat mantelzorg onbetaald is, kunnen mantelzorgers financiële druk gaan voelen, vooral wanneer mantelzorg ten koste gaat van betaald werk. Hoe intensiever men zorg verleent, hoe meer financiële druk men zal ervaren.

Het zorgen voor een dierbare kan langdurig en heel intensief zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je in de overlevingsstand komt. Voor je gevoel kom je alleen maar toe aan werk en zorg. En dat elke dag opnieuw. In mijn tijd als werkende mantelzorger kreeg ik vaak de vraag: ‘Hoeveel tijd kost zorgen voor je vader dan eigenlijk?’ In zijn geval steeds meer tijd. Hij kon door zijn Alzheimer steeds minder zelfstandig en weigerde ook vaak zorg van buitenstaanders.

Op zich was de zorg nog te doen. Maar vergeet niet waar je als mantelzorger nog meer mee bezig moet zijn. Neem het aanvragen van indicaties, zorg en ondersteuning. De bureaucratie is enorm en je wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Uren, zo niet dagen heb ik aan de telefoon gezeten om zorgzaken goed te regelen. En hoe vaak er dan toch nog iets misging met de aanvraag, echt het kon nooit normaal gaan. Dossiers kwijt, handtekeningen niet goed gezet, verwijzingen van artsen die niet compleet waren, etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het meegemaakt. En de tijd die ik daarmee kwijt was ging altijd ten koste van mijn werk als ZZPer. Niet werken betekende voor mij ook geen inkomen.

Tegenwoordig is er nog een groot probleem: de personeelstekorten in de zorg. Zorg wordt steeds vaker afgeschaald en de zorgtaken die daardoor blijven liggen komen op conto van de mantelzorger. Dacht je dat je werk en mantelzorg nog redelijk kon combineren, kun je nu om maar wat te noemen zelf je dierbare gaan douchen, aankleden, steunkousen aantrekken, medicijnen verstrekken. Dat kost je tijd die afgaat van de tijd waarin je zou kunnen werken.

Veel mensen realiseren zich het nog niet maar mantelzorg kan echt een fulltimebaan zijn, wat resulteert in een financiële druk omdat mantelzorgers proberen om zorg en werk in evenwicht te brengen. Velen nemen vakantiedagen of onbetaald zorgverlof op. Of ze verminderen hun uren, wat gevolgen heeft voor hun inkomen. Anderen stoppen helemaal met werken of nemen veel te vroeg een voorschot op hun pensioen. De fysieke en emotionele stress van mantelzorg kan ook van invloed zijn op werkprestaties, wat resulteert in slechte beoordelingen of uiteindelijk zelfs ontslag. Alles wat ik hierboven noem heb ik in mijn Mantelzorgelijk tijd allemaal wel gehoord van lotgenoten.

En wat als je als mantelzorger zelf ziek wordt door het zorgen? Dat overkwam een van onze vaste gastbloggers Eric Wirken. Zijn verhaal lees je hier. Van ziektewet naar WIA, een herkeuring en uiteindelijk moeten leven onder het bijstandsniveau. Is dat het voorland van de werkende mantelzorger? Het kan toch niet zo zijn dat je omwille van mantelzorg financieel in de knel komt? Ronduit zorgelijk, als je mij vraagt.

Normaal pen ik bij dit soort blogs altijd een paar bruikbare tips voor mantelzorgers neer. Dat doe ik bij dit blog bewust niet. Het verlies van inkomen zet de mantelzorger namelijk enorm in de hoek. Stoppen met zorgen is niet mogelijk en de extra financiële druk door minder inkomen en meer onkosten maakt het vaak ondragelijk. De huidige wetgeving kent geen mogelijkheden om de mantelzorger financieel bij te staan. Dat moet gezien de maatschappelijke ontwikkeling echt anders. Vandaar in dit blog nog maar eens een dringende oproep aan onze overheid:

Compenseer het inkomensverlies van de mantelzorgers die minder zijn gaan werken, onbetaald zorgverlof opnemen of die moesten stoppen met werken om te kunnen zorgen.

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top