EVDE BAKIM HERKESİNDİR; KONU SENSİN, SEN BAKIM YAPACAKSIN VEYA SANA BAKILACAK

Aşağıdaki manifesto PDF olarak da kullanılabilir.

Siyaset, katılım toplumu  birlikteliğini(participatiesamenleving) temel alıp bilinçli olarak                            ‘Evde Daha Uzun Süre’yi’ seçmiştir. Bir yığın baskı ve gayretle yapılan bir tasarruf  4,4 milyonluk evde bakım sektörüne kaydırılmıştır. Bu istenmeyen etkiler dikkate alınmadan yapıldı. Bakım yapanlara tam bir övgü yapıldı, fakat pratikte onların çoğu birçok zihinsel ve mali baskıya uğradılar. Ve merkezileşmeden 4 yıl sonra bile hala bakım yapanlarla beraber yapmak yerine bakım yapanlar için politika üretiliyor. Buna son verilmeli. Her bakım ortamı diğerinden farklı olduğu için verilecek olan destek de bunlara uygun hale getirilmeliydi. İdeal bakım yapan yoktur, o zaten şimdi bizim yapmakta olduğumuz şeydir, burada bizim kim olduğumuz önemli değil.

Bu sinyaller nedeniyle ve bizim kendi araştırmalarımızın sonucunda acil durum çanını çalıyoruz.

Özellikle vurgulayarak, hükümet ve belediyeyi politikalarını Hollandada bakım yapanların ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz.  Bakıma konu olanların çıkarlarını güvence altına almak için  samimi bir katılım ve bağlılık gereklidir. Aşağıdaki 10 temel püf noktası evde bakımın daha da özgürleşmesi için vazgeçilmezdir:

BAKIM İLKESİNİ,  BAKIM HIZMETİ ALANLARIN ÇOĞUNLUĞUNA GÖRE  TEMELLENDİR VE KENDİ KATKILARIYLA BURADA OLAN ÇEŞİTLİ GRUPLARI KABULLEN

Şimdiki politika Hollandada bakım hizmeti alanların % 0,01 lik kısmına yanıt veriyor ve bunlar özellikle 70 yaş üstündeki yaşlılardır. Bakıma ihtiyacı olan en büyük grup ise 42 ile 65 yaş arasındakilerdir ve çoğunlukla bunların bir ailesi, bir işi ve başka sorumlulukları var. Bunun yanında özel dikkat gerektiren şu konular da vardır;  aşırı yüklenmeye maruz kalanlar, (yaşarken)yas tutma durumundakiler, genç-/veya tahsil yaparken bakım yapanlar ve evde bakımın konusu olan göçmen kökenliler.

BAKIM İHTİYACI OLAN BİRİNİN  DURUMUNU, İSTEK VE  SORULARINI TEMEL ALAN ŞEFFAF BİR DESTEK HİZMETİ GERÇEKLEŞTİR

Kişiye özel ilgi eksik ve yapılan teklifler genellikle kural ve prosedürlere yönelik olup bu kuralların basıncını ve bakım işi yoğunluğunu azaltmaya yönelik değildir. Aslında bakım hizmeti alanların ihtiyaçları burada hedef belirleyici olmalıydı. Gerek duyulan bilgilere de çoğunlukla ulaşılamıyor veya bilgiler çok hantal ve onlarla başvuru oldukça zamanalıcı ve şeffaf değil.

BAKIM YAPILANLAR İÇİN BELEDİYELERE TAHSİS EDİLEN PARAYI KULLANILABİLİR HALE GETİR

Şu anda belediyelere tahsis edilen bütçenin belirli bir yönde harcanma zorunluluğu yok ve beldiyeler bu parayı kendi finansman idareleri çerçevesinde istedikleri başka ilgi alanlarında harcayabilirler. Bakımla ilgili paranın belediyenin bütçe eksikliklerini kapatmada kullanılması veya bakım sektörünün ilgi duymadığı başka projelerin finansmanında  kullanılması arzu edilen bir şey değildir.

BELEDİYELERİN EVDE BAKIM DESTEĞİ SORUMLULUĞUNU TAM GERÇEKLEŞTİRMESİNİ SAĞLA

Hesap verebilirlik, şimdi bir önkoşul üzerinde egzersiz yükümlülüğü hedeflemekte ve bakım yapanın desteklendiğini kanıtlayan, elde edimiş bir sonuca  dayalı değildir. Belediye politikasının ne zaman gözden geçirilip ve güncellendiği de açık değildir. Kişiye özel hizmet kalitesinin test edilmesi arzu edilir.

BAKIM HİZMETİ YAPANLARA TOPLUMDA DEĞERLİ BİR POZİSYON VER

Bakım hizmeti yapmak bir seçim işi değildir ve birçok sorumluluğu olur, fakat kesinlikle  hiç bir hakları yoktur. Hasta hukuku, müşteri hukuku ve iş haklarıyla hiçbir bağlantıları yoktur. Tıbbi ve diğer eylemler için sorumlu olmalarına rağmen hiçbir yasal konumları yoktur. Onu  gönüllülük esasına dayanan iş ile de karıştırma.

BAKIM HİZMETİ YAPANLARI,  KIYMETLİLERİ İÇİN BAKIM SEKTÖRÜNDE DEĞER VERİLEN BİR PARTNER YAP

Evde bakım yapan biri güçlü bir deneyim uzmanıdır. Bu deneyime değer verilmeli ve onlara, araştırma yapmak ve temel politikalar üretmek üzere profesyonellerin dünyasında yer verilmelidir. Eğer mümkünse bu  deneyim uzmanlığını profesyonel olarak GGD de kullanın. Tıbbi operasyonlar için gerekli olan sorumluluk ve yetkilerini görülebilir/şeffaf hale getirin.

EVDE BAKIM  HUSUSLARINDA; ZORUNLU İŞVERENDEN, HEDEFLENEN PERSONEL POLİTİKASINA

İş ortamında evde bakım konusu çoğunlukla sohbet konusu değildir ve bakım dostu bir personel politikası kendiliğinden oluşmaz. Esneklik eksikliği ve yönetim, bakım yapanalar üzerinde gereksiz baskıyı artırmıştır. İşi kaybetme korkusu ve bakımın güçlüğünün baskısı, bakım yapanların daha da fazla çalışmasına yol açmıştır, tabi bunun getirdiği bütün sonuçlarla beraber.

DAHA AZ ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN, ÜCRETSİZ İZİN ALAN VE BAKIM YAPMAK İÇİN İŞ BIRAKMAK ZORUNDA KALAN BAKICILARIN GELİR KAYBINI TELAFİ ET

Bakım yapanların gelir kaybına uğramaları onları köşeye sıkıştırır. Bakım işine son veremezler ve az gelirden kaynaklanan ekstra finansman baskısı ve fazla masraflar işi genellikle dayanılmaz hale getirir. Mevcut yasalar bakım yapanlara mali destekte bulunma imkanı vermiyor.

BAKIM YAPANLAR İÇİN ‘ASGARİ BİR TAKDİRİ’ GARANTİ ET

Belediyelerin yerel renkleri, bakıcıların taltif edilmesinde bazen istenmeyen farklılıklar gösteriyor. Hatta bu küçük jest için şimdi çeşitli belediyelerde tasarruf yoluna gidildi. Burada bile şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamak önemlidir.  Biz en önemsiz bütçe kalemi/yazboz tahtası  değiliz.

EVDE BAKIM YAPANLAR İÇİNDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİ KABUL ET; BEŞ PARMAĞIN BEŞİ AYNI DEĞİLDİR

Biz toplumumuzda olduğu gibi çeşitliyiz. Ortak yanımız sevdiğimiz birine bakıyor olmamız. Bizim görevlerimizi ve yaşadığımız çevreyi hesaba katmadan kişiye özel odaklanmış iş imkansızdır. Burada, sıkı arzdan yoğun talebe yönelmeyi (yani tasarrufu gevşetip istenenleri karşılamayı) desteklemek  için belirli yetkinliklere ve esnek bir tutuma ihtiyaç vardır.

Hollanda, ağustos 2019. Marjolijn Bruurs, Aletta Makken en Margreet van der Voort

Bu manifesto bakım yapanlar tarfından, bakım çeşitliliği ve bakımla ilgili kişilerin  yaşamlarından hareketle hazırlandı.  Hollandanın her tarafından  gelmiş olan bu temsilciler; genç ve yaşlı, halen çalışan veya artık çalışmayanlar, uzun veya kısa süreli bakım yapanlar ve çeşitli hastalıklarla tanışmış olan kişilerdir.

Bizim bakım yaptıklarımız: Evdeki eşimiz- Huzurevindeki kıymetlilerimiz- Evde kalan ebeveyn(ler)imiz- Yoğun bakım gerekli çocuklarımız- Göçmen kökenli kıymetlilerimiz- Erkek- ve/veya kızkardeşler- Evlatlık çocuklar, komşular ve başka kıymetlilerimiz.

Ayrıca bu manifesto, çeşitl forum, site ve gruplar tarafından internet ortamında 10 000 den fazla kişi tarfından test edildi. Onların girdileri yukarıdaki manifestoya dahil edildi.

Bizi destekle ve ekteki dilekçeyi imzala:  https://petities.nl/petitions/overheid-praat-met-mantelzorgers-en-niet-over-mantelzorgers

©2020 Mantelzorgelijk - Alle rechten voorbehouden
Back To Top