Toezicht op de uitvoering van de #Wmo laat nog veel te wensen over

2e kamerDe Tweede Kamer debatteerde op 19 mei j.l.over de decentralisatie van de ouderenzorg in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is niet het eerste debat hierover en het zal ook wel niet het laatste zijn.

De hervorming van de ouderenzorg laat namelijk nog steeds te wensen over. Door onder meer bureaucratie,bezuinigingen, gebrek aan maatwerk en het niet tot stand komen van een integrale aanpak. Acht organisaties, waaronder de KBO en de PCOB, hebben in een brief aan de Tweede Kamer een aantal tekortkomingen op een rij gezet. De conclusie van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dat de continuïteit van zorg voor ouderen tijdens de transitie is gerealiseerd, vinden zij te kort door de bocht. Veel ouderen die hun situatie van voor 2015 met nu vergelijken, geven aan dat er onvoldoende sprake is geweest van continuïteit.

Een groot aantal gemeenten blijkt in het eerste jaar geld over te houden aan de Wmo. De organisaties vragen de staatssecretaris om onderzoek te doen naar de oorzaken van overschotten en helder te maken welke regels de wet stelt aan het besteden van overschotten binnen het sociaal domein. Zij vinden het heel belangrijk dat gelden beschikbaar blijven binnen het sociale domein.

Toezicht en cliëntondersteuning beter regelen

Het toezicht op de uitvoering van de Wmo laat nog veel te wensen over. Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verplicht om een toezichthouder aan te wijzen. Een groot deel van de gemeenten heeft dit nog niet gedaan of alleen op papier geregeld. Dit is een ernstige tekortkoming gezien het belang van de zaak. En wat de positie van de cliënt betreft: onafhankelijke cliëntondersteuning is in veel gemeenten nog steeds niet goed geregeld. Mensen worden hier slechts mondjesmaat over geïnformeerd, waardoor er onvoldoende gebruik van wordt gemaakt.

De praktijk van de Wmo moet liggen bij het bieden van oplossingen die bij mensen passen. Gemeenten moeten luisteren naar wat mensen nodig hebben, en het geld aanwenden om zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Daarbij mag niet te snel worden verondersteld dat de door mensen uit de omgeving geboden ondersteuning gebruikelijke zorg is. De uitspraak gisteren van de Centrale Raad van Beroep dat gemeenten verplicht zijn om op basis van de Wmo huishoudelijke hulp te verlenen is daarbij een grote opsteker.

bron: Ouderenjournaal.nl

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top