Een time out voor mantelzorgers #respijtzorg #tips

Wie voor een ander zorgt, is zo nu en dan hard aan een time out toe. Maar hoe moet dat dan? Als mantelzorger kan je een zorg intensieve partner, kind of ouder toch niet alleen laten?
 
Mantelzorgen hou je langer vol als je er soms even tussenuit kan. Maar wie neemt de zorg dan over? De buren? De familie? Misschien. Maar er zijn ook andere manieren, namelijk met beroepskrachten en vrijwilligers. Zo’n tijdelijke overname van zorg met als doel om jou een adempauze te geven noemen we ‘respijtzorg’. Hoe je tijdelijke opvang regelt, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie je zorgt valt.

Welke soorten van respijtzorg zijn er?

Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, of een verblijf in een logeerhuis of zorghotel. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuiskomen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Mantelzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Mantelzorgvervanging bij ziekte valt bij de meeste verzekeraars onder een aanvullende polis. Een overzicht van de verzekeringen en de vergoedingen voor respijtzorg vind je op de website van Zorgwijzer.nl. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.
Als je zorg inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb) kan vanuit dit budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 2 dagen per week. Het zorgkantoor keurt de aangevraagde respijtzorg goed.

Mantelzorg vanuit de Wmo

Als je taken als mantelzorger vooral bestaan uit hulp in huis en begeleiding, oftewel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vraag je bij de gemeente respijtzorg aan. De gemeente beoordeelt je aanvraag. Je betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen en vermogen.

Inzet vrijwilligers

Een andere mogelijkheid biedt de organisatie Handen-in-Huis. Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De periode van vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten). Voor een aanvraag bij Handen-in-huis hoef je geen zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of je aanvraag te honoreren is vanuit het bestand van 170 vrijwilligers, of niet. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden deze respijtzorg: www.handeninhuis.nlof 030 – 659 09 70.
Contact opnemen met vrijwilligersorganisaties in je eigen gemeente is ook aan te raden.

Zijn er volgens jou nou nog meer ( aanvullende tips) , laat ze onder dit blog in een reactie achter.  Vanaf volgende week tip ik jullie over diverse leuke en interessante vakantie mogelijkheden. Hou het dus even in de gaten.

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top