Tijd voor Respijt!

Zomer in de Kop! Het is vakantietijd en we gaan er op uit of blijven lekker thuis, proberen even los te komen van alledag, uit te rusten en de zinnen te verzetten. Andere omgeving, andere gedachten, opladen, bijtanken. In het klein of in het groot, maar vooral in wat mogelijk is.

De laatste weken hebben we diverse vragen gehad van mantelzorgers om te helpen om deze rust te pakken. Want het is niet voor iedereen een kwestie van inpakken en wegwezen. Als mantelzorger kan het best ingewikkeld zijn om een weekje ertussen uit te gaan. Want of je nu met de persoon waar je voor zorgt samen op vakantie gaat of dat je ervoor kiest dat juist even niet te doen, het vraagt meer en andere voorbereiding en dat is soms een puzzel op zich.

Respijtzorg is een mooi woord voor ‘vervangende zorg’. Ofwel de zorg die jij als mantelzorger verleent, wordt tijdelijk overgenomen door een ander. Dat kan een uurtje of een middag zijn, maar ook een weekend tot een week of langer. Mantelzorgers regelen dit vaak zelf, maar lukt dit niet, dan denken we graag mee. En dan kan het gebeuren dat er meerdere partijen met de mantelzorger en de persoon waar voor gezorgd wordt om tafel gaan. Soms letterlijk, maar vaak ook via mail of WhatsApp. Het is mooi om dan langzaamaan een plannetje concreet te zien worden, om de respijt ook echt voor elkaar te krijgen. Rol en aandeel van het eigen netwerk is hierin belangrijk, om te onderzoeken wat er kan. Soms schuurt het, maar regelmatig levert het ook een bijzondere ervaring op. Bijvoorbeeld om op volwassen leeftijd als kleindochter weer eens een nachtje bij oma te logeren, als opa een week ‘op respijt’ is. Onbetaalbaar mooie herinneringen. En wetende dat er een wijkverpleegkundige op de achtergrond is, die gebeld kan worden als ‘vangnet’, wel zo’n rustig idee!

Hoe fijn is het dan om na afloop een tevreden mantelzorger te spreken die echt het gevoel heeft gehad even los te zijn geweest van het mantelzorgen. Ja en als de zorgvrager dan ook nog positief terugkijkt op zo’n periode van respijt, dan geef ik vaak als tip mee om alvast plannen te maken voor terugkerende respijtzorg periodes. Dit voorkomt overbelasting en draagt er aan bij dat mensen bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen. Zo waardevol! Zelf vind ik het vooral gaaf om te zien hoe er creatief wordt gedacht en samengewerkt door diverse netwerkpartners binnen ons Mantelzorgnetwerk. Ergens wordt de vraag over respijt gesteld, vervolgens wordt het opgepakt en geregeld. En dat gaat niet altijd vlekkeloos en ook nogal eens met omweggetjes, want indicaties en plek en kostenplaatjes… Maar waar het ook om gaat is dat de mantelzorger gezien wordt en de respijtbehoefte erkent wordt. En dat maakt al een groot verschil!

Ik wens alle mantelzorgers de nodige respijt toe, wanneer, waar en hoe het maar nodig is! 

Is buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop vanuit die functie coördinator van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, een netwerk met ruim 80 organisaties. Dé plek van waaruit in Steenwijkerland mantelzorgers op alle mogelijke manieren worden ondersteund. Motto: Waar zorg is, is mantelzorg! Daarnaast mantelzorger in eigen gezin.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top