skip to Main Content
Telefonische Hulpvraag: “kan Ik Betaald Worden Uit Een PGB?”

Telefonische hulpvraag: “kan ik betaald worden uit een PGB?”

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kunt u daarmee als mantelzorger?

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

Pgb en mantelzorg

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kan je uit het pgb betaald worden. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Het is verstandig een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Nadelen pgb

Als je je uit laat betalen uit het pgb van de zorgvrager heeft dat voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat je maximale eigen regie hebt. Nadelen zijn:

 • Je bouwt geen pensioen op.
 • Als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging.
 • Je krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Je hebt bij werkloosheid niet altijd meer recht op WW en ook niet altijd op bijstand.
 • Je hebt geen inkomen meer als degene voor wie u zorgt wordt opgenomen of overlijdt.
 • Je moet over het inkomen inkomstenbelasting betalen.
 • Voor deze overeenkomsten moet je je  houden aan de arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

 • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
 • De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Pgb aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

 • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
 • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
 • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Hulp voor pgb administratie

Met een PGB kun je online de pgb administratie en verantwoording van het persoonsgebonden budget beheren. Ben je lid van Mezzo? Dan krijg je 10% korting.

Meer informatie

 • Meer informatie over het pgb vind je op de website van de Rijksoverheid.
 • Meer informatie over alle veranderingen vind je op www.hoeverandertmijnzorg.nl.
 • Veel informatie vind je ook op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Problemen of vragen? Meld het!

Voor vragen over het overgangsrecht in jouw persoonlijke situatie kun je terecht bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in). Je kunt hier terecht met vragen over zorg met een pgb en over zorg van een instelling.

Het informatiepunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 030 – 789 7878 of via mailadres: wlz-overgangsrecht@iederin.nl

bron: Mezzo

Avatar

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X